Primarul și-a delegat unele atribuții. Noi sarcini de serviciu pentru viceprimarul Bogdan Blidariu și administratorul public Anca Micșa-Oprea

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Alina OLAR 

Primarul Alexandru Claudiu Buciu și-a delegat o parte din atribuțiile de primar către Bogdan-Ștefan Blidariu, viceprimarul Lugojului, către Anca Micșa-Oprea, administratorul public al mu-nicipiului, și către Dan Ciucu, secretarul general al municipiului Lugoj.

Conform dispoziției emise de primarul Claudiu Buciu, i s-au delegat viceprimarului Bogdan-Ștefan Blidariu, pe perioada exercitării funcției, atribuțiile de coordonare, îndrumare și răspundere pentru activitatea desfășurată de următoarele direcții, servicii, birouri și compartimente:

♦ Direcția Administrație Publică Locală (Compartimentul acte administrative; Biroul resurse umane; Compartimentul administrativ-gospodăresc; Biroul agricol, cadastru);

♦ Direcția Tehnică (Biroul tehnic, avize, control urban; Compartimentul mediu);

♦ Compartimentul Protecție Civilă;

♦ Direcția venituri;

♦ Direcția buget cheltuieli;

♦ Direcția Urbanism – Patrimoniu (Serviciul de adminis-trare și întreținere a domeniului public; Formația de lucru; Compartimentul patrimoniu inventar);

♦ Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

♦ Serviciul Public Sere și Zone Verzi; Serviciul asistență medicală – învățământ;

♦ Serviciul Public Desfacere Piețe, Târguri și Oboare;

♦ Biblioteca Municipală;

♦ Galeria de Artă;

♦ Serviciul Public de Administrare a Cinematografului „Bela Lugosi” și Bazelor de Agrement;

♦ Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj;

♦ Muzeul de Istorie și Etnografie.

În îndeplinirea atribuțiilor, viceprimarul Bogdan-Ștefan Blidariu aprobă, avizează și semnează toate documentele eliberate de toți cei pe care îi coordonează, iar în perioada concediului de odihnă sau în orice alte situații de absență din instituție, atribuțiile sale vor fi îndeplinite de către administratorul public Anca Micșa-Oprea.

Conform actului administrativ emis, administratorului public al municipiului Lugoj, Anca Micșa-Oprea, i-au fost delegate, pe perioada contractului de management, atribuțiile de coordonare, îndrumare și răspundere pentru activitatea desfășurată de următoarele direcții, servicii, birouri și compartimente:

♦ Direcția Administrație Publică Locală (Compartimentul Informatică; Biroul relații cu publicul);

♦ Direcția Tehnică (Compartimentul licitații și achiziții publice);

♦ Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Municipiul Lugoj;

♦ Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj;

♦ Direcția Poliția Locală.

Și în acest caz, în îndeplinirea atribuțiilor, Anca Micșa-Oprea aprobă, avizează și semnează toate documentele elibberate de toți cei pe care îi coordonează, iar în perioada concediului de odihnă sau în orice alte situații de absență din instituție atribuțiile sale vor fi îndeplinite de către viceprimarul Bogdan-Ștefan Blidariu.

Prin aceeași dispoziție a primarului Claudiu Buciu, secretarului general al municipiului Lugoj, Dan Ciucu, i s-a delegat atribuția de a aproba, aviza și semna adeverințele eliberate în baza Registrului agricol al municipiului Lugoj, iar în absența acestuia din instituție aceste adeverințe vor fi semnate de către Romulus-Alexandru Banda, direc-torul executiv al Direcției Administrație Publică Locală.

Conform actului administrativ, se exceptează de  la delegarea atribuțiilor, dispozițiile primarului munici-piului Lugoj, certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, acordurile și avizele ce se emit de către compar-timentele evidențiate.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.