Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară pentru votarea bugetului local pe anul 2022

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem online, pentru data de 28.02.2022, orele 1400, conform dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 01.04.2020. 

Proiectul ordinii de zi al ședinței  ordinare a Consiliului local din data de 28.02.2022 conține:

I. Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului – teren, în suprafață de 304 m.p., situat în intravilanul municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 410937 Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 168 ned), nr. CAD: PS952/3. Iniţiator: consilier local Adrian- Doru Serendan;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către doamna Munteanu Aurica a terenului în suprafață de 851 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Bălan, nr. 31, înscris în C.F. nr. 411630, Nr. cadastral: 411630. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către domnul Panțiru Sergiu-Gabriel a terenului concesionat în suprafață de 419 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Aurel Vlaicu, nr. 31, înscris în C.F. nr. 403257 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 9445), Nr. Top: 9027/31. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 5. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Carte Funciară a imobilului teren, în suprafața măsurată de 2.181 m.p., ce se dezlipește din imobilul înscris în C.F. nr. 411393 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 7387 L.R.), nr. Top: 9027/268/1/a/1 ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului- teren, aparținând domeniului privat al municipiului Lugoj, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 413039 Lugoj, nr. cadastral 413039. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 7. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Lăcrimioarelor), în suprafața măsurată de 3870 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 8. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului teren în suprafață măsurată de 5498 m.p, ce se dezlipește din imobilul înscris în C.F. 401103 Lugoj, Nr. Top. 6645/a/3, situat în intravilan, aparținând domeniului privat al municipiului Lugoj. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 213 din 28.10.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Lugoj, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj, cu Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, în vederea realizării obiectivului de interes public „Orășelul Siguranței -MINI-LUG”. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj, Anexa nr. 2 a H.C.L. 275/28.12.2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea identificării în scopul concesionării unei suprafețe de aproximativ 50 ha, pentru dezvoltarea unui proiect fotovoltaic pe raza municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru benefiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2022. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare societății ,,ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. a unui bun mobil, scenă multifuncțională, aflat în patrimoniul Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 15. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr. 55 din 01.04.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a administratorului societății “Administrare Patrimoniu Lugoj” S.R.L. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 17. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Magnoliei), în suprafața măsurată de 2324 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 18. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Szombati Szabo Istvan), în suprafața măsurată de 256 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 19. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Padeșului), în suprafața măsurată de 2465 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 20. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Someșului), în suprafața măsurată de 2715 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 21. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Aurel C. Popovici), în suprafața măsurată de 2542 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 22. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Valeriu Braniște), în suprafața măsurată de 1.180 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 23. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Avram Iancu), în suprafața măsurată de 5840 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 24. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare al imobilelor situate în Municipiul Lugoj, str. Bocșei nr. 11, în suprafață totală de 7.710 m.p., identificate prin C.F. nr. 411936 Lugoj (Nr. CF. vechi: 3850), Nr. Top: 968/1 și C.F. nr. 416027 Lugoj           (Nr. C.F. vechi: 2298 LG), nr. Top: 968/3 LG. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

Urmărește-ne pe Telegram și Google News

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.