Ședinţa ordinară a Consiliului Local Lugoj

Urmărește-ne pe Telegram și Google News

Joi, 28 noiembrie 2019, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj cu următoarea ordine de zi:

I. Proiectele de hotărâri privind:

 1. Aprobarea vânzării către domnul Pop Ion – Cosmin a terenului concesionat, în suprafață de 47 m.p., situat în Municipiul Lugoj, Aleea Nucilor  F.N.,  înscris în C.F.  Nr. 408065 Municipiul Lugoj, Nr. cadastral 408065. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 2. Aprobarea vânzării către domnul Marta Aris – Richard a terenului concesionat, în suprafaţă de 570 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Anișoara Odeanu  nr. 9,  înscris în C.F. Nr. 407445 Municipiul Lugoj  (Nr. C.F. vechi: 3574 L.G.), Nr. topografic 467 – 468/b. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 3. Acordul înscrierii în Cartea Funciară a imobilului – drum de exploatare, cu număr cadastral DE 584, în suprafață de 2.684 m.p., situat în extravilanul Municipiului Lugoj. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 4. Aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2020 – 2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 5. Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I), Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de consolidare la fundația clădirii Pro Arte”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 6. Prelungirea duratei contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale, proprietate publică sau privată a municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 7. Prelungirea duratei contractelor de închiriere a terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului Lugoj pe care sunt amplasate construcţii provizorii. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 8. Prelungirea duratei contractelor de închiriere a terenului aferent garajelor din municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 9. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 18.04.2019 privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2019, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 05.01 „Acţiuni sportive. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 10. Atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unor imobile – terenuri. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 11. Rectificarea unei suprafeţe de teren intravilan, domeniu public al municipiului Lugoj, str. Tirol, înscrisă în CF nr. 414635 Lugoj, nr. cad. 414635. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 12. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124 din 29.08.2019 privind vânzarea către doamna Dinișoni Elisabeta a terenului aferent construcţiei dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situat în municipiul Lugoj, str. Gheorghe Doja nr. 30, ap. 2. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 13. Acordul înscrierii în Cartea Funciară a dezmembrării imobilului, aparținând domeniului privat al municipiului Lugoj, situat în intravilanul municipiului Lugoj, Splaiul Morilor nr. 1, înscris în C.F. nr. 412438 Lugoj, nr. cadastral 412438- C1. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 14. Modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 15. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 16. Completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 18.04.2019 prin introducerea unor acțiuni cultural –  educative. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 17. Aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III al anului 2019. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.