Scrisoare pastorală de nașterea Domnului nostru Isus Cristos

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit greco-catolic al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler
și iubitorului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos
„Şi Cuvântul trup s-a făcut şi a locuit între noi…”                                                                                                                                  (In 1,14)

 

          Iubiţi fraţi întru preoţie,
          Iubiţi credincioşi,

          Niciodată omenirea n-a avut o zi de bucurie atât de mare ca ziua de astăzi, când se împlineşte ceea ce profeții au profețit cu multe sute de ani înainte, ceea ce Arhanghelul Gavril a vestit Mariei din Nazaretul Galileii, că va naşte fiu. Astăzi se bucură toţi fiii strămoşilor noştri, Adam şi Eva, deoarece astăzi a răsărit soarele dreptăţii pentru lumea păcătoasă; astăzi s-a ivit ziua mântuirii noastre; astăzi s-a proclamat mântuirea lumii acesteia pierdute; astăzi s-a născut Mântuitorul lumii: Isus Cristos.

Era iarnă când Sfântul Iosif cu Preacurata Fecioară Maria au trebuit să călătorească la Betleem, deoarece împăratul August a dat poruncă să se facă recensământul populaţiei, să se înscrie fiecare acolo de unde îşi are originea.

Sfântul Iosif şi Preacurata Fecioară Maria au fost de origine din Betleemul Iudeii, de aceea ei au trebuit să călătorească acolo pentru recensământ. Iosif a pornit deci cu Maria din Nazaret spre Betleem.

Peste dealuri înalte şi drumuri pietroase, după o călătorie lungă au sosit la Betleem, dar aici n-au găsit găzduire, căci toate locurile de pe la cunoştinţe şi de la casele de oaspeţi erau ocupate de lumea venită din diferite părţi pentru recensământ. Au trebuit să se retragă peste noapte la capătul oraşului într-un grajd, unde în vreme grea şi furtunoasă se adăposteau păstorii cu dobitoacele lor. În acel grajd şi în acea noapte a născut Fecioara Maria pe Unul Nă­scut Fiu al Său.

Acolo a fost culcat, în iesle, Pruncul Isus, despre ca­re profetul Isaia a profeţit: „Prunc S-a născut nouă şi se cheamă numele Lui Înger de mare sfat… Dumnezeu tare. (Is 9, 6.) La peștera din Betleem au venit cete de îngeri care acum, la nașterea Lui, cu cântări de mărire au lăudat pe Dumnezeu zicând: „Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bunăvoire” (Lc 2,14).

Au venit păstorii şi magii de la răsărit şi împreună s-au închinat pruncului dumnezeiesc. Pruncul acesta născut astăzi în lume este Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ne mântuiască pe noi din blestemul păcatului strămoşesc.

Iubiți credincioși,

De-a lungul celor peste 2000 de ani de la Nașterea Domnului nostru Isus Cristos, milioane de oameni au crezut și s-au închinat pruncului dumnezeiesc. Mulți au murit ca martiri, mărturisind acest adevăr.

Și noi, când spunem Crezul – când ne mărturisim credința – Îl adorăm pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu: „Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a coborât din ceruri și S-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om”.

Dumnezeu L-a trimis pe unicul Său Fiu în lume ca să repare ofensa nemăsurată adusă maiestății divine, de către om. Repararea trebuia făcută de o persoană mai presus de om fiindcă și greșeala a fost comisă față de Ființa supremă, față de Dumnezeu.

Astfel, Fiul Omului, a doua persoană a Preasfintei Treimi, de o ființă cu Tatăl, S-a învoit să ia asupra Sa toată urgia dreptății divine și prin jertfa vieții Sale, să-l facă pe om să înțeleagă și gravitatea păcatului, dar și marea iubire a lui Dumnezeu față de el!

Pentru aceasta, Isus se coboară din gloria nemărginită și luând chip de rob se naște într-o familie modestă, într-un grajd, o peșteră, la marginea orașului Viflaim, un mic orășel din Iudeea. Condiția de umilință a Mântuitorului nu poate fi înțeleasă de mintea limitată a omului! Este o umilință care te înspăimântă, te face să tremuri! Dumnezeu cel veșnic, însăși frumusețea și bogăția, însăși plenitudinea fericirii, se nimicește… și până unde… acolo unde nimeni nu-L aștepta pe Mesia, pe Regele, pe Împăratul care va elibera popoarele!

În predica de la Liturghia din Noaptea de Crăciun din anul 2020, vorbind despre dragostea Tatălui Ceresc față de neamul omenesc, Sfântul Părinte Papa Francisc a spus, printre altele, că „un Fiu s-a dat nouă” (Is 9,5). Tatăl nu ne-a dat ceva, ci pe însuși Fiul Său unicul născut, care este toată bucuria Sa. Și totuși, dacă privim la nerecunoștința omului față de Dumnezeu și față de nedreptatea față de atâția frați ai noștri, vine o îndoială: Domnul a făcut bine să ne dăruiască așa de mult, face bine să mai hrănească încredere în noi? Nu ne supraevaluează? Da, ne supraevaluează, și face asta pentru că ne iubește până la moarte. Nu reușește să nu ne iubească.

          Așa este Dumnezeu, a mai spus Sfântul Părinte, este atât de diferit de noi! Ne iubește mereu, mai mult decât reușim noi să ne iubim pe noi înșine. Este secretul Său pentru a intra în inima noastră. Dumnezeu știe că unicul mod pentru a ne mântui, pentru a ne vindeca înăuntru, este să ne iubească: nu există un alt mod. Știe că noi devenim mai buni numai primind iubirea Sa neobosită, care nu se schimbă, ci ne schimbă pe noi.

          Numai iubirea lui Isus ne transformă viața, ne vindecă rănile mai profunde, eliberează de cercurile vicioase ale insatisfacției, supărării și plângerii, a menționat Suveranul Pontif.

Ce spune Isus Cristos despre Sine? Când Cristos a fost judecat la moarte a fost întrebat de Pilat: „Eşti tu Cristos, Fiul celui binecuvântat? Iar Isus a zis: Eu sunt şi veti vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta celui Atotputernic şi venind pe norii cerului” (Mt 14,61-62).

Cerul şi pământul, evanghelia şi istoria, unanim mărturisesc, căci Cristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Unul născut iar nu creat.

Cu toate că despre dumnezeirea lui Isus Cristos sunt atâtea mărturii, totuşi, sunt mulţi care nu-L recunosc şi nu vor să-L recunoască pe Isus Cristos de Fiu a lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii.

Iubiți credincioși,

Cu umilinţă şi smerenie să ne rugăm lui Isus Cristos să ne dea credinţă şi tărie să putem mărturisi adevărul că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Aceasta o învaţă Sfânta Maică Biserică de peste 2000 de ani. Această credinţă adevărată au mărturisit-o şi o mărturisesc şi astăzi milioane de martiri, cu sângele şi viaţa lor.

Toţi cei care am devenit creştini prin Sacramentul Sfântului Botez, avem datoria de a vesti „vestea cea bună”, Evanghelia lui Cristos, care a venit în lume să mântuiască neamul omenesc, “Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa de veci” (In 3,16). Să nu uităm, aşadar, că avem datoria de a vesti și evanghelia carităţii prin faptele noastre de iubire faţă de aproapele, faţă de cei ce se găsesc în suferinţe, care se identifică cu Cristos, Cel umil, sărac și marginalizat.

Împreună cu îngerii, păstorii, magii, cu Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Isus, cu Sfântul Iosif, cu întreaga Biserică să adorăm şi noi pe Pruncul Isus din ieslea din Betleem, prezent în Taina Sfintei Euharistii pe sfintele noastre altare.

Și în anul 2021, omenirea întreagă a continuat să fie încercată de așa-numitul SARS-CoV 2 (COVID-19), ceea ce a adus perturbări în viața socială și spirituală a tuturor iar mulți dintre locuitorii acestei planete au trecut la cele veșnice.

Sperăm în ajutorul Atotputernicului Dumnezeu și că momentul opririi acestei suferințe mondiale nu va întârzia să apară.

Dimpreună cu P.S. Părinte Călin Ioan Bot, Episcopul auxiliar al Eparhiei noastre de Lugoj, Vă dorim tuturor Crăciun fericit, cu sănătate şi bucurii, iar Anul Nou 2022 să vă aducă belşug de haruri de la Pruncul Isus.

Sărbători fericite!
La mulți și fericiți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

                                                                                                                                                     ALEXANDRU

                                                                                                                                                   Episcop de Lugoj

Dată la Palatul Nostru Episcopal din Lugoj, la Praznicul Nașterii Domnului, Anul Domnului 2021.

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie în prima zi de Crăciun, iar în filii a doua zi.

Despre admin 6671 de articole
Nicolae Silade, poet și jurnalist

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.