Prinos maestrului Simion Dănilă, universitarul nostru din Belinț

„Nu mai e vremea regilor: ceea ce se
numește azi popor nu merită regi.”

(Friedrich Nietzsche, Așa grăit-a Zarathustra)

Recent, personalități marcante ale literaturii române din ținutul Banatului au fost prezente, în sala „Orizont” a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Timiș, pentru a omagia personalitatea lui Simion Dănilă.

Doctor fără diplomă (majoritatea interlocutorilor, universitari din diferite domenii, dar și simpli novici, i se adresează cu apelativul „domnul doctor”, neimaginându-și că un asemenea om, cu alură de savant, izolat și aproape rătăcit printre adevărate labirinturi clădite din cărți, n-ar purta un asemenea titlu), universitar fără catedră (niciun universitar cu patalama n-a avut inspirația să-l invite pe nietzscheanul „din Belinț” – cum l-a numit Octavian Doclin – să susțină o conferință în aula unei instituții academice bănățene), Simion Dănilă se mișcă dezinvolt, cu naturalețe și profunzime, în cele mai înalte sfere ale spiritului.

Nepăsare, ignoranță sau, mai știi, omenească invidie? Ce-i drept, Simion, desăvârșit orator, cu o elocință aproape socratică a discursului (el însuși filozof și poet în același timp), în măsură să atragă ca un magnet numeroși prozeliți (studenți, intelectuali de diferite orientări), i-ar putea pune în umbră pe unii indivizi cocoțați „oltenește”, în decursul obositoarei tranziții mioritice postdecembriste, pe socluri poleite.

E drept, distincția de doctor nu prea mai are valoare în zilele noastre, banalizată și chiar terfelită în urma atâtor agresiuni și chiar „violuri” subculturale (a se vedea volumul Emiliei Șercan: Fabrica de doctorate sau Cum se surpă fundamentele unei nații), săvârșite (individual sau în grup, de obicei în formă continuată) de pretinși intelectuali cu meschine scopuri machiavelice.

Mă gândesc și la alți importanți intelectuali bănățeni, unii trecuți la Domnul: inegalabilul muzicolog timișorean Ioan Tomi, prolific lexicograf și documentarist, mineralogul de talie internațională Constantin Gruescu și, nu în ultimul rând, Gheorghe-Alexandru Iancovici, eseist, poet și filozof, cel mai rafinat și profund scriitor lugojean potrivit opiniei lui Simion Dănilă.

Amintindu-l pe Iancovici, nu pot să-mi reprim o tresărire, gândindu-mă la condeierii care-și numără și contabilizează, obsesiv, cărțile, multe dintre ele subțiri, sortite a se pierde, ireversibil, în noaptea uitării literare.

Cele două volume de eseuri, placheta de poeme editată de Simion Dănilă și publicarea recentă a unor manuscrise relevă dimensiunea axiologică a lui Iancovici, un autor care nu s-a lăsat sedus de cantitate, evitând balastul, ce poate părea profanilor spectaculos.

Maestrul meu în anii postuniversitari, după șocul despărțirii de magiștri-reper, care au contribuit la zidirea formației mele intelectuale și profesionale, un adevărat guru în cel mai profund înțeles, Simion Dănilă a nășit debutul meu editorial, Rapsodia din Belinț. Lui îi datorez profundul respect pentru slova scrisă, raportarea permanentă la rigorile gramaticii și logica și acuratețea frazării, permanentul efort de autoperfecționare.

In honorem magistri. Simion Dănilă 75, o consistentă antologie de texte editată sub auspiciile David Press Print Timișoara, sub atenta și competenta îngrijire a unui select colectiv de cercetători de la Filiala Timișoara a Academiei Române și Societatea Enciclopedică a Banatului, propune un antrenant șirag de adevărate perle literare, lingvistice și istorice, presărate în interiorul unui volum dedicat jubileului centenar al Marii Uniri, tipărit în excepționale condiții grafice.

Ca prolegomene al excursului, de cea mai înaltă expresie academică, cititorul poate lectura o amplă tabula gratulatoria (akademos, de familia și de amiciția) și un consistent tabel cronologic, care ne oferă o schiță a principalelor repere și etape biografice, dar și o perspectivă asupra scrierilor (cum le numește Simion Dănilă), începând cu anul 1968 (care marchează debutul său editorial) până în prezent.

Ca germanist, Simion Dănilă a oferit spațiului cultural național tălmăciri de referință din lirica, dramaturgia și filozofia germană clasică și modernă: Goethe, Schiller (O antologie a liricii germane, Hestia, Tim. 1996), Wedekind. Fr. Nietzsche. Opere complete, ediția în 15 volume a lui Colli și Montinari (1998, Hestia, Timișoara, Premiul special pentru traducere al USR – 2013, pentru cele 7 volume din antumele lui Nietzsche), dar și traduceri din remarcabilele creații poetice și în proză ale unor autori din aria culturală a șvabilor bănățeni (Peter Jung, Andreas Lillin) au conturat și mai pregnant vocația literară a lui Simion Dănilă.

Volumul omagial cuprinde articole, studii, eseuri ce privesc direct creația și personalitatea lui Simion Dănilă, dar și materiale care abordează o problematică diversă: istorie, analiză literară, studii de lingvistică-onomastică – specialitatea lui S. Dănilă – și chiar muzicologie, dacă ne gândim la dimensiunea culturală a lui Nietzsche, tema predilectă a celui omagiat, Nietzsche pianistul și compozitorul: Zenovie Cârlugea (Numele lui Eminescu – o temă care l-a fascinat pe Simion Dănilă și căreia i-a dedicat câteva apreciate studii), Eugen Dorcescu, Sergiu Drincu, Dumitru Loșonți, Ion Mării, Teodor Oancă, Alexandru Ruja, Cornel Ungureanu, Richard Sârbu, George Vulturescu. Poeme dedicate, zămislite special pentru acest eveniment, în limba română (Adriana Weimer, Laurian Lodoabă, Ionel Panait, Ionel Iacob-Bencei – Acrostih, care înnobilează coperta a IV-a a volumului –, Robert Șerban, Ella Jakab, Eugen D. Popin, Monica Rohan, Nicolae Silade, Anda Maria Neagoe) sau în limba germană (Hans Dama, Nelu Brădean-Ebinger, Marie Luise Haase, Endre Kiss, Werner Kremm, Balthazar Waitz).

O carte care, depășind cu eleganță clasicele stereotipuri festiviste, se citește aproape cu frenezie, ca un roman bun, un util exercițiu academic de devotament, admirație și prețuire pentru un cărturar de seamă al Banatului, cu care avem privilegiul să fim contemporani.

Constantin-T. STAN

2 comentarii

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.