Finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi cultural-educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Sesiunea  pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activităţi cultural-educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise în anul fiscal 2021

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj şi Consiliul local al municipiului Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, Piaţa Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, web www.primarialugoj.ro anunță sesiunea pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activităţi cultural educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise în anul fiscal 2021.

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale; Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise.

3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, persoane juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz, din bugetul local, cu excepția celor în subordinea cărora funcționează, precum și persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pentru realizarea unor programe, proiecte sau acțiuni cultural – educative, precum și pentru proiectele din domeniul culturii scrise.

4. Bugetul programului: bugetul alocat programelor este de 210 mii lei, conform Hotărârii Consiliului Local privind bugetul de venituri şi cheltuieli a municipiului Lugoj pe anul 2021.

Anul acesta 40 mii lei sunt dedicați proiectelor smart-educative.

5. Durata derulării proiectelor: anul 2021.

6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7, şi de pe site-ul instituţiei www.primarialugoj.ro.

7. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului în original şi copie conformă cu originalul la registratura Primăriei Municipiului Lugoj.

8. Data limită de depunere a proiectelor este 3.06.2021, respectiv 15 zile de la data publicării pe site-ul instituției, din cauza faptului că bugetul local a fost aprobat târziu precum și pentru că există riscul ca viitoarele proiecte ce vor fi depuse să nu poată fi finanțate deoarece procedura de selectare a proiectelor, aprobarea și includerea acestora în Agenda acţiunilor cultural – educative de către Consiliului Local al municipiului Lugoj și întocmirea contractelor de finanțare implică o durată lungă de timp.

9. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul sunt:

1.Originalitatea proiectului

1.1.Caracterul inovator al proiectului şi /sau originalitatea subiectului abordat

2. Relevanţa proiectului

2.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele şi priorităţile de finanţare ale Municipiului Lugoj

2.2. Relevanţa proiectului în privinţa varietăţii şi calităţii partenerilor

2.3. Relevanţa proiectului pentru dezvoltarea ulterioară a organizaţiei care îl propune

3. Fezabilitatea proiectului

3.1. Experienţa managerială şi capacitatea de implementare

3.2. Solicitantul are suficientă experienţă şi competenţă în domeniul proiectului propus

3.3. Proiectele sunt necesare, realiste şi coerente

4. Durabilitatea proiectului

4.1. Activităţile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanţări

4.2. Proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor ţintă

5. Buget

5.1.Cheltuielile estimate sunt necesare în raport cu activităţile propuse pentru implementarea proiectului

5.2. Bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli

10. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare se va afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro şi se va comunica prin corespondenţă scrisă rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.