Partide politice românești în interbelic (15) Sfatul obștesc despre găgăuții politici

12 septembrie 2020, 0:20 am, Denisa Grega 0
Share Button

Treburile obștești merg de-a-ndoaselea, iar progresul orașului nostru este paralizat. Duhurile necurate și avangarda cartoforilor blazați. Secături și alte specimene fac circ în fața autorităților […]