Ședința ordinară a Consiliului Local Lugoj

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 980 din 22 septembrie 2023, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 28.09.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local din data de 28.09.2023, conține 25 de proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre nr. 270 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3, str. Făgetului nr. 52, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 260 privind darea în administrarea societății ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L. a unui bun aflat în patrimoniul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 262 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 4. Proiect de hotărâre nr. 268 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2023 – 2024. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 5. Proiect de hotărâre nr. 275 privind aprobarea prelungirii perioadei contractului de delegare a gestiunii Serviciului public  de salubrizare al municipiului Lugoj, pentru activitățile  „de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice” și „curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora”. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 276 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății APA -CANAL LUGOJ S.R.L. în calitate de societate absorbită de către societatea TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L. în calitate de societate absorbantă. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 280 privind actualizarea Actului constitutiv al societății ,,ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 272 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 416862 Lugoj, nr. cadastral 416862. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 271 privind repoziționarea și rectificarea unei suprafețe de teren înscris în C.F. nr. 411631 Lugoj, nr. cadastral 411631, ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 277 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren identificat prin nr. cadastral LOT 1, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 274 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară a imobilului-teren în suprafață de 676 m.p., situat in intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 257 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil având destinația drum, precum și atestarea acestuia în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 13. Proiect de hotărâre nr. 273 privind exprimarea acordului pentru alipirea unor imobile – terenuri aparținând domeniului public al municipiului Lugoj, situate în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 14. Proiect de hotărâre nr. 258 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a două imobile având destinația drum, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 269 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile având destinația de drum, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 267 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 410049 Lugoj, Nr. top 1/b/1/25. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 240 privind revocarea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar Lugoj asupra imobilului Sala de Sport ,,Ioan Kunst Ghermănescu” și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 229 privind rectificarea unor suprafeţe de teren situate în extravilan, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 19. Proiect de hotărâre nr. 247 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 410181 Lugoj, nr. cadastral 410181, în suprafață de 290 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 20. Proiect de hotărâre nr. 248 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 413631 Lugoj, nr. cadastral 413631, în suprafață de 2127 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 21. Proiect de hotărâre nr. 249 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilelor-terenuri, înscrise în C.F. nr. 414163 Lugoj, nr. cadastral 414163, în suprafață de 581 m.p. și C.F. nr. 414164 Lugoj, nr. cadastral 414164, în suprafață de 636 m.p. situate în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 22. Proiect de hotărâre nr. 226 privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru unele terenuri situate în municipiul Lugoj, în vederea vânzării acestora. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 23. Proiect de hotărâre nr. 222 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 24. Proiect de hotărâre nr. 223 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 25. Proiect de hotărâre nr. 107 privind exprimarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).
Despre admin 6693 de articole
Nicolae Silade, poet și jurnalist

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.