Regimentul 24 Artilerie Antitanc din Lugoj, la 70 de ani (1)

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Locotenent Anton Gheorghe, 1956

Divizionul 31 Artilerie Antitanc Moto Independent. În anul 1949, în garnizoana Caransebeș s-a înființat Dn. 31 A.T. Mo. Ind., compus din două baterii a 4 tunuri AT cal. 57 mm sovietice, fiind subordonat Regiunii a 3-a Militare Cluj. În acest an, s-a introdus în armata română noua formulă de salut, de la „Am onoarea să vă salut”, la „Să trăți, tovarășe”, și s-a introdus gradul de „locotenent-major”, iar gradul de sublocotenent a rămas pentru rezerviștii civili la mobilizare, care aveau studii superioare și cursul de ofițer.

Bateria 15 Artilerie Antitanc. În 1950, s-a înființat în Lugoj, Bt.15 AT, cu 4 tunuri AT cal. 57 mm sovietice.

Divizionul 135 Artilerie Antitanc Moto. În 1951, Bt. 15 AT din Lugoj, împreună cu încă o baterie înființată, a devenit  Dn. 135 AT Mo, având 8 tunuri cal. 57 mm.

Regimentul 31 Artilerie Antitanc Moto. La 11 iunie 1951, se emite ordinul de înființare  a unui regiment antitanc în Lugoj. Astfel, este adus D. 31 AT Mo din Caransebeș, și împreună cu Dn. 135 AT Mo din Lugoj și cu un alt divizion înființat în Lugoj, s-a constituit la 1 iulie 1951, R. 31 AT Mo. Primul comandant a fost locotenent-colonelul de artilerie, veteran de război Liviu Stan, în vârstă de 38 de ani. Acesta s-a născut în comuna Margina, de lângă Făget, și a absolvit liceul Brediceanu din Lugoj. A participat la război până în Caucaz, unde a fost rănit. A primit 3 decorații românești și Crucea de Fier germană. La înființarea unității, au fost prezenți ofițeri de la eșaloanele superioare. După intonarea Imnului Național al Republicii Populare Române, a luat cuvântul reprezentantul Regi-unii Militare Cluj: „Tovarăși soldați, subofițeri și ofițeri! Cu prilejul înființării Regimentului 31 Artilerie Antitanc Moto din Lugoj, vă felicit și vă urez succese în pregătirea de luptă și politică. Întăriți disciplina militară și studiați tehnica nouă militară. Însușiți-vă arta  militară și experiența de luptă antitanc a armatei sovietice, pentru făurirea unei armate populare puternice, care să apere cu hotărâre  independența și interesele de stat ale Patriei noastre.  Trăiască scumpa noastră patrie, independentă și suverană, Republica Populară Română! Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Române, apărătoare ale cuceririlor revoluționare ale poporului muncitor!” Apoi, a luat cuvântul reprezentantul Secției Politice a Regiunii militare: „Tovarăși! Se știe astăzi că armata noastră nu mai seamănă cu armata din 1947. Armata de astăzi are altă înfățișare, datorită îndrumărilor partidului, a sprijinului său și datorită ajutorului oamenilor sovietici. Să fie limpede pentru toți membrii și nemembrii de partid din armată, că organele noastre politice sunt organe conducătoare de partid, nu simple organe de cultură și propagandă, cărora le revine și sarcina grijii față de om. Ofițerul vechi, atâta timp cât merge cinstit, deschis, cu încredere alături de noi, de partid, poate să doarmă liniștit și să meargă cu noi la drum, cu toată încrederea. Un exemplu avem chiar aici, pe tovarășul comandant, care a fost ofițer în regimul burghezo-moșieresc, și care a înțeles că acest regim de exploatare a omului de către om nu are ce căuta în România. Trăiască Partidul Muncitoresc Român, conducătorul poporului nostru muncitoresc pe drumul socialismului!  Trăiască iubitul nostru tovarăș, Gheorghe Gheorghiu Dej! Trăiască genialul comandant de oști, conducătorul și învățătorul oamenilor muncii din lumea întreagă, Tovarășul Stalin!” În încheiere a luat cuvântul comandantul de regiment: „Tovarăși! Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, de a fi numit comandant al regimentului din armata noastră populară. Vă asigur, tovarăși, că vom ținem cont de recomandările făcute de eșaloanele superioare și ale organelor de partid. Nu vom precupeți nici un efort în pregătirea de luptă și politică, în așa fel încât, oricând țara o va cere, să dăm riposta cuvenită militarismului imperialist!”. Indicativul de poștă militară a unității: UM 01428.

As. Mil. R. R. ”Lt. erou P. Laţcu” Lugoj

Locotenent Anton Gheorghe, 1956

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.