Regimentul 24 Artilerie Antitanc din Lugoj, la 67 de ani

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Înfiinţare. La 11 iunie 1951, se emite ordinul de înfiinţare a unui regiment de artilerie antitanc în Lugoj.

Primul comandant al regimentului a fost Locotenent-colonel de artilerie Stan Liviu, în vârstă de 38 de ani. Acesta s-a născut în comuna Margina, de lângă Făget. A absolvit Liceul Brediceanu din Lugoj şi Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie din Timişoara ,cu gradul de sublocotenent, în anul 1933.

A participat la război pe Frontul de est, comandând o baterie de artilerie până în Caucaz, unde a fost rănit. A primit 3 decoraţii româneşti şi Crucea de Fier germană. După Imnul de stat, a luat cuvântul reprezentantul statului – major al Regiunii Militare Cluj.

„Tovarăşi ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi! Cu prilejul înfiinţării Regimentului 31 Artilerie Antitanc Moto din garnizoana Lugoj, vă felicit şi vă urez succese în pregătirea de luptă şi pregătirea politică. Întăriţi disciplina militară şi studiaţi tehnica nouă militară. Însuşiţi-vă arta militară şi experienţa de luptă antitanc a armatei sovietice, pentru făurirea unei armate populare puternice, care să apere cu hotărâre independenţa şi interesele de stat ale Patriei noastre. Trăiască scumpa noastră patrie, independentă şi suverană, Republica Populară Română! Trăiască Forţele Armate ale Republicii Populare Române, apărătoare ale cuceririlor revoluţionare ale poporului muncitor!

Apoi, a luat cuvântul reprezentantul Secţiei Politice a Regiunii  militare din Cluj.

„Tovarăşi! Se ştie astăzi că armata noastră nu mai seamănă  cu armata din 1947, ca să nu iau decât acest ultim an, în care armata ajunsese la un grad de decădere îngrijorător, sub influenţa politicii duse prin intermediul vechilor elemente din armată,  care au făcut din ea un corp demoralizat, decăzut. Armata de astăzi are altă înfăţişare, datorită îndrumărilor partidului, a sprijinului său şi  datorită ajutorului oamenilor sovietici. În ce priveşte organizaţiile de partid din armată, prin prizma Plenarei a 5-a a Partidului Muncitoresc Român, rezultă o serie de sarcini. Să fie limpede pentru toţi membrii şi nemembrii de partid din armată, că organele noastre politice sunt organe conducătoare de partid, nu simple organe de cultură sau propagandă, cărora le revine şi sarcina grijii faţă de om. Ofiţerul vechi, atâta timp cât merge cinstit, deschis, cu încredere alături de noi, de partid, poate să doarmă liniştit şi să meargă cu noi la drum, cu toată încrederea. Un exemplu avem chiar aici, pe tovarăşul comandant, care a fost ofiţer în regimului burghezo-moşieresc şi care a înţeles că acest regim de exploatare a omului de către om nu are ce căuta în România. Tovarăşul comandant, la solicitarea sa, a devenit şi membru al Partidul Muncitoresc Român. Trăiască Partidul Muncitoresc Român, conducătorul poporului nostru muncitoresc pe drumul socialismului! Trăiască iubitul nostru tovarăş, GHEORGHE GHIORGHIU DEJ! Trăiască genialul comandant de oşti, conducătorul şi învăţătorul  oamenilor muncii din lumea întreagă, Tovarăşul STALIN!”

În încheiere a luat cuvântul comandantul regimentului.

„Tovarăşi! Vă mulţumesc pentru încrederea acordată, de a fi numit comandant al regimentului din armata noastră populară. Vă asigurăm, tovarăşi, că vom ţine cont de recomandările făcute de eşaloanele superioare şi ale organelor de partid.Nu vom precupeţi nici un efort în pregătirea de luptă şi pregătirea politică, în aşa fel încât, oricând ţara ne va cere, să dăm riposta cuvenită militarismului imperialist”.

R.24 AT, 1953

Asociaţia Militarilor în Rezervă şi Retragere „Lt. erou P. Laţcu” Lugoj

Despre admin 6577 de articole
Nicolae Silade, poet și jurnalist

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.