O nouă ședință a Consiliului Local Lugoj

Urmărește-ne pe Telegram și Google News

Urmărește-ne pe Telegram și Google News

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 31.05.2022, orele 1400, în sala roșie a Cinematografului „Bela Lugosi”, din Lugoj, str. Mocioni nr. 5. Pe ordinea de zi se află 18 de proiecte de hotărâri.

I. Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului DUMITRIU IONUȚ- ȘTEFAN, membru în Comisia de specialitate ,,Activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 2. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea activității societății ,,ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 3. Proiect de hotărâre privind buna gospodărire a municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiului și a diplomei de fidelitate pentru cuplurile din Municipiul Lugoj care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, a premiului și a diplomei de excelență pentru persoanele cu vârsta de peste 90 de ani, precum și a premiului și a diplomei “ Vârsta de aur ” pentru persoanele care împlinesc venerabila vârstă de 100 ani. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a imobilului  Grădinița cu Program Normal  Nr. 2 Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a imobilului Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Lugoj a unui imobil – construcție, înscris în C.F. Nr. 416313 Lugoj, (Nr. C.F. vechi: 415659), Nr. cadastral: 416313-C1, în vederea  casării și demolării acesteia. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2022. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 9. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de vizare pe anul 2022 a acordurilor/autorizațiilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe din fondul locativ de stat destinate închirierii. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 11. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Opriș Gerlinde, prin demisie și vacantarea locului deținut de aceasta. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către doamna Munteanu Aurica a terenului în suprafață de 851 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Bălan , nr. 37, înscris în C.F. nr. 411630 Lugoj, Nr. cadastral 411630. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea unei suprafețe de teren intravilan, domeniul public al municipiului Lugoj, înscrisă în C.F. nr. 413595 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 835 LG), nr. Top: 1522/18-19/b, 16 – 17/c, 20/b. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 15. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren și construcții, nr. top: 12/b/2/1. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între întreprinderile publice la care Municipiul Lugoj este unic acționar, precum și serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Laboratoare și ateliere la LTVB (Construire laboratoare și ateliere la Liceul Tehnologic “Valeriu Braniște” cu măsuri de eficientizare energetică)» . Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubritate și de gestionare a deșeurilor la nivelul Municipiului Lugoj”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.