O nouă ședință a Consiliului Local Lugoj

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Urmărește-ne pe Telegram și Google News

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 31.05.2022, orele 1400, în sala roșie a Cinematografului „Bela Lugosi”, din Lugoj, str. Mocioni nr. 5. Pe ordinea de zi se află 18 de proiecte de hotărâri.

I. Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului DUMITRIU IONUȚ- ȘTEFAN, membru în Comisia de specialitate ,,Activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 2. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea activității societății ,,ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 3. Proiect de hotărâre privind buna gospodărire a municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiului și a diplomei de fidelitate pentru cuplurile din Municipiul Lugoj care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, a premiului și a diplomei de excelență pentru persoanele cu vârsta de peste 90 de ani, precum și a premiului și a diplomei “ Vârsta de aur ” pentru persoanele care împlinesc venerabila vârstă de 100 ani. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a imobilului  Grădinița cu Program Normal  Nr. 2 Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a imobilului Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Lugoj a unui imobil – construcție, înscris în C.F. Nr. 416313 Lugoj, (Nr. C.F. vechi: 415659), Nr. cadastral: 416313-C1, în vederea  casării și demolării acesteia. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2022. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 9. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de vizare pe anul 2022 a acordurilor/autorizațiilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe din fondul locativ de stat destinate închirierii. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 11. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Opriș Gerlinde, prin demisie și vacantarea locului deținut de aceasta. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către doamna Munteanu Aurica a terenului în suprafață de 851 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Bălan , nr. 37, înscris în C.F. nr. 411630 Lugoj, Nr. cadastral 411630. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea unei suprafețe de teren intravilan, domeniul public al municipiului Lugoj, înscrisă în C.F. nr. 413595 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 835 LG), nr. Top: 1522/18-19/b, 16 – 17/c, 20/b. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 15. Proiect de hotărâre privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren și construcții, nr. top: 12/b/2/1. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între întreprinderile publice la care Municipiul Lugoj este unic acționar, precum și serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Laboratoare și ateliere la LTVB (Construire laboratoare și ateliere la Liceul Tehnologic “Valeriu Braniște” cu măsuri de eficientizare energetică)» . Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubritate și de gestionare a deșeurilor la nivelul Municipiului Lugoj”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

Despre admin 6540 de articole
Nicolae Silade, poet și jurnalist

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.