Consiliul Local Lugoj stabilește impozitele și taxele locale pentru 2021

Share Button

Nicolae SILADE

Consiliul Local Lugoj se va întruni joi, 30 iulie, de la ora 14, într-o nouă ședință ordinară online. Cu acest prilej, consilierii lugojeni vor dezbate proiectul de hotărâre inițiat de către consilierii liberali Mihai Anghel, Mihai Agache, Bogdan Blidariu și Mariana Epure, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021, precum și proiectele de hotărâri inițiate de consilierul PMP Liviu Brîndușoni, care vizează acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri, a taxei lunare pe clădiri și a unor taxe locale. Pe ordinea de zi a ședinței se mai află proiectele de hotărâri inițiate de primarul Francisc Boldea, privind:

♦ validarea mandatului de consilier al doamnei Rusu Daniela-Maria;

♦ desemnarea doamnei Rusu Daniela-Maria, membru în Comisia de specialitate  „Amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului”;

♦ aprobarea listei de repartizare pentru locuințele ANL rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere;

♦ aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Poliţia Lugoj a unor părţi componente ale sistemului de securitate: ,,Supraveghere video oraş Lugoj”;

♦ aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către Retim în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017;

♦ aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire parcări și anexe hale industriale”, municipiul Lugoj, str. Traian Vuia F.N.;

♦ aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Locuințe rezidențiale”, municipiul Lugoj, str. Panselelor – str.Teiului, F.N.;

♦ aprobarea începerii procedurii pentru vânzare a unui teren în suprafață de 352 m.p., situat  în Lugoj, str. Bocșei nr. 77/F;

♦ aprobarea începerii procedurii pentru vânzare a unui teren în suprafață de 975 m.p., situat  în Lugoj, str. Salcâmilor nr. 19;

♦ acordul înscrierii în Cartea Funciară a dezlipirii imobilului – teren, aparținând domeniului public al municipiului Lugoj, situat în intravilan, înscris în C.F. nr. 404147 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 3428), nr. Top: 1222-1223/1-1225/1/18/a;

♦ atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unor imobile – terenuri;

♦ aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj, din subordinea Consiliului Local Lugoj;

♦ aprobarea costului serviciului de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu și a contribuției persoanei vârstnice în funcție de nivelul veniturilor nete ale acesteia;

♦ modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 30.04.2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii și /sau susținătorii legali ai acestora, pentru serviciile acordate în regim rezidențial în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae”;

♦ aprobarea Proiectului tehnic, Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiect instalații de ventilare și climatizare” conform Expertizei tehnice la Bazinul acoperit;

♦ aprobarea Proiectului tehnic, Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiect arhitectură modificări interioare” conform Expertizei tehnice la Bazinul acoperit;

♦ acordarea unui sprijin financiar unităţilor/lăcaşurilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului;

♦ modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 09.07.2018 privind aprobarea Proiectului «Construcția și dotarea unei săli de sport școlare la Colegiul Tehnic „Valeriu Braniște – Lugoj”» în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7 Regiuni și a cheltuielilor legate de proiect.

Foto: Desideriu Iosif Schneider

 

412

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.