Sedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj

Joi, 27 aprilie 2017, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt înscrise următoarele:

I. Proiecte de hotărâri privind:

  1. Aprobarea repartizării, în vederea închirierii unui imobil situat în Municipiul Lugoj, str. Avram Iancu nr. 1, ap. 5, în suprafață de 59 m.p., proprietatea Statului Român, domnului Alfred – Robert Simonis, deputat în Parlamentul României, ales în Circumscripția Electorală nr. 37 Timiș, pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar al acestuia. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.
  2. Aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului obţinut, a Raportului de gestiune al administratorului şi a Raportului Comisiei de cenzori ale S.C. „Salprest” S.A. Lugoj pe anul 2016. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.
  3. Modificarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 58 din 29.05.2014. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.
  4. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 25.02.2016 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor prestaţii sociale sub formă de “tichete sociale” pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.
  5. Aprobarea criteriilor și a metodologiei de încadrare a terenurilor, situate în intravilanul Municipiul Lugoj, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.
  6. Aprobarea unor măsuri în vederea bunei administrări a Pieței agroalimentare “Timișul” din municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.
  7. Transmiterea în folosință gratuită Fundației „Misiunea Pâinea Vieții” a unui imobil (fostă centrală termică) format din clădire și teren aferent în suprafață de 1.138 m.p, situat în municipiul Lugoj, Cartier Micro IV, înscris în C.F. nr. 410631 Municipiul Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 10511 L.R.) nr. top: 9004/A/22/b, în vederea amenajării unui centru social. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.
  8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj. Iniţiatori: consilieri locali Haneș Ioan și Crăciunescu Iosif.
  9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. „Salprest” S.A. Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.