Schimbarea sediului secțiilor de votare nr. 218 și nr. 219 și modificarea delimitărilor unor secții de votare de pe raza municipiului Lugoj

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I E

privind schimbarea sediului secțiilor de votare nr. 218 și nr. 219 și modificarea delimitării unor secții de votare de pe raza municipiului Lugoj,  județul Timiș

Primarul Municipiului Lugoj

Ținând cont de prevederile art. 20 alin. (3), art. 21, art.22 și art.221 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

În respectarea dispoziţiilor prevăzute în Metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19 din 23.05.2017;

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 44 din 10.11.2016  privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora, cu modificările ulterioare;

Având în vedere expirarea Contractului de închiriere nr. 1927/09.08.2007 și a Actului adițional nr. 5 pentru spațiul aflat în proprietatea privată a unor persoane fizice în care funcționa Grădinița cu Program Normal nr. 11 de pe raza mun. Lugoj, precum și Referatul nr.16/2461/(RU)2462 din 11.01.2024 pentru aprobarea modificării locației sediului secției de votare nr. 218, cod secție 37-218, și a sediului secției de votare nr. 219, cod secție 37-219, ambele cu sediul la ,,Grădinița cu Program Normal nr. 11”, str. Libertății, nr. 62, municipiul Lugoj, se impune schimbarea sediilor secțiilor de votare sus-amintite în imobile aparținând domeniului public al municipiului Lugoj, astfel:

  • Sediul propus al secției de votare nr. 218, cod secție 37-218, este la Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, str. Făgetului, nr. 52, Sala de grupă C2, în suprafață aproximativă de 45 mp.,
  • Sediul propus al secției de votare nr. 219, cod secție 37-219, este la Grădinița cu Program Normal nr. 2, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, municipiul Lugoj, Sala de clasă nr. 5, în suprafață aproximativă de 38 mp.,
  • Modificarea delimitărilor unor secții de votare.

Luând în considerare faptul că în prezent nu există alte spații/imobile disponibile pe strada Libertății sau în imediata vecinătate a acesteia, până la finalizarea proiectului de construire ”Grădiniță cu program prelungit în cartierul Caștela-Balta Lată, str.Dimitrie Cantemir nr.20B, Lugoj” în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 9, proiect aflat în faza de execuție lucrări,  cu termen de finalizare, conform contractului de execuție lucrări nr.16/13910 din 05.12.2023, la data de 31.12.2024, imobilul propus ca sediu al secției de votare nr. 218 municipiul Lugoj și imobilul propus ca sediu al secției de votare nr. 219 se află în apropierea vechiului sediu (distanța dintre fostul sediu al secției de votare nr. 218 și sediul propus este de 1,9 km, și  distanța dintre fostul sediu al secției de votare nr. 219 și sediul propus este de 1,12 km), astfel că distanța între domiciliul alegătorilor și secția de votare la care sunt arondați nu este mai mare de 3 km, imobilele propuse aparținând domeniului public al municipiului Lugoj, cu denumirea Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 și Grădinița cu Program Normal nr. 2, fiind construcții amenajate în scopul desfășurării procesului educațional, având  toate dotările impuse de legislația în vigoare pentru organizarea în condiții optime a procesului electoral;

Având în vedere avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale-Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș nr.751647 din 13.09.2023, înregistrat în evidențele instituției noastre sub nr.16/102805/(RU)102814 din 14.09.2023;

Având în vedere avizul conform al Autorității Electorale Permanente nr. 954 din 12.02.2024 înregistrat la Primăria municipiului Lugoj sub nr.16/14298/(RU)14479 din 14.02.2024;

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 7 din Anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora;

În conformitate cu art. 155 alin.(1), lit. ,,a”  și alin.(2), lit.,,b” și art.156 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,. cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1), lit.,,b”, art.198 alin.(1) și art. 243 alin.(1), lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

D I S P U N E:

Art. 1. Se modifică sediul secției de votare nr. 218, cod secție 37-218, de la Grădinița cu Program Normal nr.11, cu sediul în municipiul Lugoj, str. Libertății, la Grădinița cu Program Prelungit nr.3, cu sediul în municipiul Lugoj, str. Făgetului, nr. 52, județul Timș, conform Fișei tehnice C, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 2. Se modifică sediul secției de votare nr. 219, cod secție 37-219, de la Grădinița cu Program Normal nr.11, cu sediul în municipiul Lugoj, str. Libertății, nr. 62, la Grădinița cu Program Normal nr.2, cu sediul în municipiul Lugoj, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, conform Fișei tehnice C, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 3. Ca urmare a modificării sediilor secțiilor de votare nr. 218, cod secție 37-218, și nr. 219, cod secție 37-219, se modifică delimitările secțiilor de votare de pe raza municipiului Lugoj conform Fișei tehnice A, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 4. Secțiile de votare din municipiul Lugoj, ca urmare a modificării delimitărilor, îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele autorizate prin Dispoziţia Primarului Municipiului Lugoj nr. 835/31.08.2015 cu modificările și completările ulterioare, să efectueze operaţiuni în Registrul electoral.

Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului-Jud.Timiş;
– Direcției administrație publică locală;
– Direcției Judeţene Timiş a Autorităţii Electorale Permanente;
– persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral.

PRIMAR  INTERIMAR          AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu       Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr.189 din 14.02.2024

Despre admin 6624 de articole
Nicolae Silade, poet și jurnalist

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.