OUG adoptată pentru ca păgubiţii City Insurance să primească imediat daunele

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Guvernul a adoptat în şedinţa de astăzi, 22 septembrie 2021, Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, ca urmare a insolvenţei companiei de asigurări City Insurance.

Urgenţa demersului este justificată de modificarea termenului în care Fondul de Garantare a Asiguraţilor este îndreptăţit să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, o măsură de protecţie a acestora în cazul insolvenţei unui asigurător.

Astfel, se modifică definiţia plafonului de garantare cu referire expresă la nivelul maxim al garantării pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract, nu pe un creditor de asigurare. Modificarea este necesară pentru a se asigura o protecţie reală a creditorilor de asigurări, care au calitatea de contractant în mai multe contracte de asigurare. De asemenea, se majorează plafonul maxim de garantare de la 450.000 lei la 500.000 lei, pentru o creanţă de asigurare.

Totodată, Fondul va avea dreptul să efectueze plăţi aferente despăgubirilor/indemnizaţiilor cuvenite creditorilor de asigurări în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi de constatare a stării de insolvenţă a asigurătorului.

De asemenea, Fondul are şi competenţa de a deschide dosare de daună, la solicitarea petenţilor, în cazul daunelor avizate la asigurători înainte de data retragerii autorizaţiei de funcţionare, dar pentru care nu s-au deschis dosarele de daună, precum şi de a efectua constatări suplimentare pentru dosarele deja deschise de asigurători. Astfel, vor fi protejaţi creditorii de asigurări aflaţi în situaţiile de mai sus.

Alte dispoziţii se referă la:

  • stabilirea cuantumului daunelor morale cu respectarea principiului echităţii şi prin raportare la consecinţele negative suferite în plan fizic şi psihic;
  • reglementarea expresă a faptului că executarea silită pentru titlurile executorii obţinute împotriva asigurătorului nu poate fi demarată împotriva Fondului;
  • modificarea căii de atac a deciziilor Fondului de respingere a plăţii sumelor solicitate, în sensul că aceste decizii pot fi contestate la instanţele civile de la sediul Fondului, spre deosebire de prevederile actuale care stabilesc posibilitatea de contestare la Curtea de Apel Bucureşti. În consecinţă, taxa de timbru de 200 lei va fi aplicată şi în cazul contestaţiilor introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr.213/2015;
  • introducerea posibilităţii Fondului de a se îndrepta în mod direct împotriva persoanelor care au încasat necuvenit sume de la Fond;
  • reglementarea expresă a dreptului Fondului de a avea puncte de lucru;
  • reglementarea competenţei A.S.F. de numire a Fondului ca administrator interimar al unui asigurător pentru care se dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare şi se constată indiciile existenţei stării de insolvenţă, precum şi reglementarea atribuţiilor acestuia;
  • reglementarea posibilităţii Fondului de a-şi constitui conturi în valută, precum şi de a-şi investi resursele financiare şi în instrumente financiare şi alte plasamente în valută;
  • reglementarea competenţei A.S.F. de a stabili un plafon maxim al plăţilor efectuate de Fond prin intermediul poştei, în scopul diminuării costurilor generate de comisioanele aferente unor astfel de servicii de plată, în contextul în care există o diferenţă semnificativă între comisioanele practicate de poştă şi cele ale instituţiilor de credit;
  • reglementarea competenţei comisiei speciale de a suspenda soluţionarea cererii de plată, în situaţia expres reglementată în care petentul solicită prelungirea termenului de furnizare a documentaţiei solicitate de Fond, care include acte emise de alte entităţi private sau publice.

Aproximativ 3 milioane de români au încheiat poliţe de asigurare auto obligatorie cu City Insurance.

Despre admin 6448 de articole
Nicolae Silade, poet și jurnalist

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.