O nouă ședință ordinară a Consiliului Local Lugoj

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

Ședință după ședință. Consilierii locali lugojeni se întrunesc, „de îndată”, într-o nouă ședință extraordinară

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan-Ștefan Blidariu nr. 870/24 august 2023, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în ședință ordinară, pentru data de 30 august 2023, ora 14, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local din data de 30.08.2023 conține 27 de proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre nr. 233 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II al anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr.198 privind schimbarea denumirii instituției publice Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în Casa de Cultură ,,Traian Grozăvescu” Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 240 privind revocarea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar Lugoj asupra imobilului Sala de Sport ,,Ioan Kunst Ghermănescu” și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 4. Proiect de hotărâre nr. 238 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în MUNICIPIUL LUGOJ, prin atribuire directă, operatorului regional AQUATIM S.A. Timişoara. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 237 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 186 din 13.07.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT-Municipiul Lugoj, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (Cod MySmis 130963). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 228 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire autobază”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 7. Proiect de hotărâre nr. 241 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Liceul Teoretic Iulia Hașdeu corp C3, Lugoj (măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice-învățământ)”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 8. Proiect de hotărâre nr. 243 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Transformare a imobilului situat pe strada Bocșei, nr. 11 din Lugoj în grădiniță”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 9. Proiect de hotărâre nr. 254 pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 30.03.2022 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul Herendești-Bocșei”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 10. Proiect de hotărâre nr. 245 pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 10.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 210 din 28.10.2021 privind aprobarea documentației tehnice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotări Cămin Cultural din Satul Măguri”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 11. Proiect de hotărâre nr. 251 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 59 din 24.03.2022 privind aprobarea proiectului „Realizare rețea de canalizare și racorduri individuale în cartierul Herendești – Bocșei, Municipiul Lugoj” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responabilitatea comunității (DLRC), apelul de proiecte nr. POR/2018/9/9.1/1/REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 12. Proiect de hotărâre nr. 253 privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiții „Reabilitare Energetică Clădirea Administrativă a Primăriei Municipiului Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 13. Proiect de hotărâre nr. 255 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) actualizată, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE POD DE FIER PESTE RÂUL TIMIȘ ÎN MUNICIPIUL LUGOJ, JUDEȚUL TIMIȘ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 14. Proiect de hotărâre nr. 242 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren identificat prin nr. cadastral NGL 774/1, în suprafață de 196200 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 230 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren identificat prin nr. cadastral PS 909/3/2, în suprafață de 12148 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 232 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, situate în extravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 229 privind rectificarea unor suprafeţe de teren situate în extravilan, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 231 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 19. Proiect de hotărâre nr. 221 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile având destinația de drum, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 20. Proiect de hotărâre nr. 247 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 410181 Lugoj, nr. cadastral 410181, în suprafață de 290 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 21. Proiect de hotărâre nr. 248 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 413631 Lugoj, nr. cadastral 413631, în suprafață de 2127 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 22. Proiect de hotărâre nr. 249 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilelor-terenuri, înscrise în C.F. nr. 414163 Lugoj, nr. cadastral 414163, în suprafață de 581 m.p. și C.F. nr. 414164 Lugoj, nr. cadastral 414164, în suprafață de 636 m.p. situate în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 23. Proiect de hotărâre nr. 226 privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru unele terenuri situate în municipiul Lugoj, în vederea vânzării acestora. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 24. Proiect de hotărâre nr. 222 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 25. Proiect de hotărâre nr. 223 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 26. Proiect de hotărâre nr. 252 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară a imobilului-teren în suprafață de 9938 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 27. Proiect de hotărâre nr. 107 privind exprimarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).
Despre admin 6705 articole
Nicolae Silade, poet și jurnalist

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.