Au fost stabilite locurile speciale pentru afișaj electoral

Urmărește-ne pe WhatsApp | Telegram | Google News

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  LUGOJ         

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pentru alegerile autorităților administrației publice locale și alegerile membrilor din România în Parlamentul European din 09 iunie 2024

Primarul Municipiului Lugoj;

Având în vedere prevederile art.79 alin.(1)și (2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art.64 și art.79 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 40, alin.(1)-(12)_ din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024;

În conformitate cu art. 154 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.,,a” , alin.(2) lit.,,b” şi art.198 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.,,b” şi art.243 alin.(1) lit.,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE

Art.1. – Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral şi se asigură amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, pentru alegerile autorităților administrației publice locale și alegerile membrilor din România în Parlamentul European din 09 iunie 2024, după cum urmează:

1). str.V.V.Delamarina nr.1-Colegiul Naţional ,,Iulia Haşdeu”;
2). str.N.Bălcescu nr.1 –Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor;
3). str. A.Mocioni nr.27 colţ cu str. T.Grozăvescu nr.2;
4). str.Timişorii nr.51-53-Sala Sporturilor „I.K. Ghermănescu”;
5). str. Caransebeşului nr.2 B- Sala Sporturilor „Lavinia Miloşovici”;
6). splaiul Tinereţii-Troiţă;
7). str.Buziaşului –cartier I.C.Drăgan-staţie autobus;
8). splaiul Morilor nr.1-Piaţa Agroalimentară ,,Timişul”;
9). Căminul Cultural Tapia;
10). Căminul Cultural Măguri.

Art.2.  – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției Județene Timiș al A.E.P.;
– Serviciului de administrare şi întreţinere a domeniului public;
– Arhitectului şef;
– Direcţiei Poliţia Locală;
– Poliţiei Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare.

PRIMAR  INTERIMAR                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                             Secretar Generfal al Municipiului, Dan Ciucu

Nr.458 din 08.05.2024

Despre admin 6630 de articole
Nicolae Silade, poet și jurnalist

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.