Anunțuri Primăria Lugoj

Urmărește-ne pe Telegram și Google News

Primăria Municipiului Lugoj anunță deschiderea celei de-a treia ediții a proiectului „Iată, vin colindătorii!”

În întâmpinarea sărbătorilor de iarnă, Primăria Municipiului Lugoj invită toți copiii, elevii, părinții și profesorii din oraș să participe la ediția a treia a proiectului „Iată, vin colindătorii!”

În ultimii doi ani, comunitatea lugojeană s-a bucurat de colindele și urările pline de veselie ale copiilor. Împreună, am reușit să păstrăm vii obiceiurile locului și am adus un strop de normalitate și bucurie în comunitate.

Ne dorim să facem o tradiție din proiectul “Iată, vin colindătorii!” și să creăm amintiri minunate an de an! Așadar, îndemnăm educatorii, dascălii, părinții să pregătească împreună cu copiii și elevii lor colinde frumoase, tradiționale, pe care să le înregistreze în format video. Aceastea vor fi oferite în dar comunității orașului, prin postarea lor în evenimentul dedicat din pagina de facebook a Primăriei Municipiului Lugoj.

Primii 1000 de copii înscriși să participe la acest proiect vor primi din partea Primăriei un cadou de Crăciun: o cutie frumos personalizată plină de cărți, jocuri și surprize dulci.

Înscrierea copiilor în eveniment se face doar de către cadrele didactice sau de către părinți, începând cu data de 7 decembrie până cel târziu la data de 16 decembrie 2022, prin completarea unui formular online. Colindele copiilor vor fi afișate în evenimentul de pe pagina de facebook a Primăriei Municipiului Lugoj, pe parcursul lunii decembrie.

Toate detaliile despre înscriere, formular și regulamentul campaniei „Iată, vin colindătorii!” sunt disponibile în pagina de eveniment a proiectului, pe FB Primăria Lugoj.  

Să ne bucurăm de copiii noștri și de sărbători cu bine!

Primăria Municipiului Lugoj

Lista cu titlurile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptate în ședința ordinară din data de 28.11.2021

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 426 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 133 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 427 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 30.03.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Grupul de acțiune antibullying constituit în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj;
 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 428 pentru modificarea H.C.L. nr. 139 din 26.11.2020 privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj;
 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 429 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 316 din 18.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2022 – 2023;
 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 430 pentru modificarea componenței Comisiei de numărare a buletinelor de vot, constituite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 26.11.2020;
 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 431 privind modificarea componenței Comisiei de atribuire a locuințelor, constituită prin H.C.L. nr. 142 din 26.11.2020;
 7. Hotărârea Consiliului Local nr. 432 privind desemnarea domnului SAVU NICOLAE – MARIUS, în calitate de membru în Comisia de specialitate „Amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului”;
 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 433 privind modificarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare, Tapia și Măguri;
 9. Hotărârea Consiliului Local nr. 434 privind alocarea din bugetul local a unei sume necesare pentru achiziționarea unor pachete în cadrul acțiunii cultural-educative „Iată, vin colindătorii!”;
 10. Hotărârea Consiliului Local nr. 437 privind aprobarea Politicii de parcare a municipiului Lugoj;
 11. Hotărârea Consiliului Local nr. 451 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 424 din 15.11.2022 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2022 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj;
 12. Hotărârea Consiliului Local nr. 458 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Manifestări dedicate Zilei Naţionale a României

Joi, 1 Decembrie, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Primăria Municipiului Lugoj şi Garnizoana Lugoj vor organiza o serie de manifestări care vor începe la ora 9.30, la Monumentul Unirii din Piaţa J. C. Drăgan.

Evenimentul va debuta cu un ceremonial militar şi religios și în continuare reprezentantul Muzeului de Istorie şi Etnografie al Municipiului Lugoj, arheolog  Răzvan Pinca va susţine o alocuţiune dedicată Zilei Naţionale.

Vor avea loc apoi depuneri de coroane din partea unor instituţii, asociaţii  şi partide politice. Va urma defilarea detaşamentului de onoare și manifestările se vor încheia cu o scurtă reprezentație susținută de Ansamblul de Copii și Tineret „Lugojana”

Pe această cale invităm lugojenii să participe în număr cât mai mare la aceste manifestări care marchează cea mai importantă sărbătoare a românilor, Ziua Națională.

Anunț public

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ, titular al proiectului “Reabilitare POD DE FIER peste râul Timiș în municipiul Lugoj, jud. Timiș”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj,  str. N. Bălcescu-Unirii, CF 9763LR, nr. top90/1, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitare POD DE FIER peste râul Timiș în municipiul Lugoj, jud. Timiș”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj,  str. N. Bălcescu-Unirii, CF 9763LR, nr. top90/1, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

_________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă ordinară, pentru data de 28 NOIEMBRIE 2022

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P UNE

Art.1. – Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 28.11.2022, ora 1200, în sala roșie a Cinematografului „Bela Lugosi” din Lugoj, str. Mocioni nr. 5.        

Art.2. – Proiectul ordinii de zi este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. –  Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Primarului interimar al municipiului Lugoj;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Direcției tehnică;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Biroului management proiecte, programe;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate;
– Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj;
– Clubului Sportiv Municipal Lugoj;
– S.C. DEDEMAN S.R.L.;
– S.C. KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan – Ștefan Blidariu                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
Dan Ciucu

 Nr. 1393 din 22.11.2022

                                                                      

Anexa la dispoziția nr. 1393 din 22.11.2022

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 28.11.2022 conține:

 • Proiecte de hotărâri:
 1. Proiect de hotărâre nr. 454 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 133 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 2. Proiect de hotărâre nr. 455 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 30.03.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Grupul de acțiune antibullying constituit în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 3. Proiect de hotărâre nr. 470 pentru modificarea H.C.L. nr. 139 din 26.11.2020 privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 4. Proiect de hotărâre nr. 471 pentru modificare anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 316 din 18.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2022 – 2023. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 5. Proiect de hotărâre nr. 473 pentru modificarea componenței Comisiei de numărare a buletinelor de vot, constituite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 26.11.2020. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 6. Proiect de hotărâre nr. 477 privind modificarea componenței Comisiei de atribuire a locuințelor, constituită prin H.C.L. nr. 142 din 26.11.2020. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 7. Proiect de hotărâre nr. 466 privind desemnarea domnului SAVU NICOLAE – MARIUS, în calitate de membru în Comisia de specialitate „Amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului”. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 8. Proiect de hotărâre nr. 458 privind modificarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare, Tapia și Măguri. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 9. Proiect de hotărâre nr. 461 privind alocarea din bugetul local a unei sume necesare pentru achiziționarea unor pachete în cadrul acțiunii cultural-educative „Iată, vin colindătorii!”. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 10. Proiect de hotărâre nr. 472 privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2023 – 2024. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 11. Proiect de hotărâre nr. 467 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III al anului 2022. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 12. Proiect de hotărâre nr. 385 privind aprobarea Politicii de parcare a municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 13. Proiect de hotărâre nr. 452 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 14. Proiect de hotărâre nr. 459 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 414970 Lugoj, nr. cadastral 414970, în suprafață de 1030 m.p. și a investiției „Amenajare Girație”. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 15. Proiect de hotărâre nr. 460 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 411416 Lugoj, nr. cadastral 411416, în suprafață de 599 m.p. și a investiției „Lucrări de Amenajare”. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 16. Proiect de hotărâre nr. 462 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului-teren, număr cadastral 437, în suprafață măsurată de 51.493 m.p., aparținând domeniului public al municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 17. Proiect de hotărâre nr. 463 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului-teren, cu număr cadastral 436, în suprafață măsurată de 26.595 m.p., ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 18. Proiect de hotărâre nr. 464 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului-teren, cu număr cadastral 435, în suprafață măsurată de 1.868 m.p., ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 19. Proiect de hotărâre nr. 465 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului-teren, cu număr cadastral LOT 1, în suprafață măsurată de 33.200 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 20. Proiect de hotărâre nr. 468 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a imobilului – teren având destinația de „drum”, înscris în C.F. nr. 417033 Lugoj (nr. C.F. vechi 1152 LR), nr. top 6645/a/2/1. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 21. Proiect de hotărâre nr. 469 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 416550 Lugoj, nr. cadastral 416550, în suprafață de 4.607 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 22. Proiect de hotărâre nr. 474 privind aprobarea apartamentării imobilului Bloc B (P+3E) „Locuințe pentru tineri destinate închirierii”, situat în municipiul Lugoj, aleea Țesătorilor, nr. 1 E, identificat prin C.F. 417303. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 23. Proiect de hotărâre nr. 475 privind aprobarea apartamentării imobilului Bloc A (P+3E) „Locuințe pentru tineri destinate închirierii” – A.N.L., situat în municipiul Lugoj, aleea Țesătorilor, nr. 1 D, identificat prin C.F. 417302. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

______________________________

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii cu privire la începerea campaniei de vaccinare antirabică a carnasierelor domestice.

„Vaccinarea carnasierelor domestice se va executa ținând seama de precizările Regulamentului 689/2020 partea 1, capitolul 2, secțiunea 1, anexa V, precum și a art. 32-35 precum și a Regulamentului 576/2013, precum și de prevederile Ord. ANSVSA nr. 35/2016 cu modificările și completările ulterioare”.

„În scopul eradicării RABIEI, vaccinarea trebuie efectuată doar pe animale de companie care sunt identificate și trebuie să respecte cerințele din Anexa III a REGULAMENTULUI 576/2013”.

Menționăm că Regulamentul delegat (UE) 689/2020, conform art. 87 „este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membe” iar vaccinarea antirabică este o acțiune de interes public national, obligatorie, care se desfășoară, în baza Ordinului nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, în campania din octombrie-decembrie 2022.

Subliniem necesitatea respectării dezideratului inserat la art. 1 din O.G. nr. 42 din 29 ianuare 2004, cu modificările și completările ulterioare: „Apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării”.

ANUNȚ
pentru elaborarea proiectului de hotărâre privind înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a secției de karting

Astăzi, 07.11.2022, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a secției de karting.

În conformitate cu prevederile art. 5.4.  din Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Lugoj, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 65 din 17.05.2021, înființarea unei secții pe ramură sportivă a C.S.M. Lugoj se va putea face numai prin hotărâre  a Consiliului Local al Municipiului Lugoj, acesta fiind for deliberativ în ceea ce privește funcționarea Clubului Sportiv Municipal Lugoj  și cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului,.

Prin înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj  a unei sectii de karting se dorește atragerea sportivilor pe această ramură de sport care vor contribui la dezvoltarea cadrului de pregătire și de participare în competiții pentru sportivii clubului în vederea obținerii unor rezultate remarcabile la toate nivelurile, asigurând astfel atât o extindere a Clubului și la nivelul secției sus-menționate, cât și un important rol pentru municipiul Lugoj în competițiile sportive oficiale.

Kartingul este un sport care a devenit tot mai popular, chiar si printre copii. Este ideal pentru cei care vor sa-si testeze reflexele si orientarea, capacitatea de a lua rapid decizii si, în plus, sunt pasionati de sporturi cu motor.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului, textul complet al proiectului de hotărâre și raportul de specialitate .

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 22.11.2022, ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a secției de karting”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 22.12.2022.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

Primar interimar
Bogdan-Ștefan BlidariuPrimăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Luni, 7 noiembrie 2022, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Spl. Coposu, 20 Decembrie 1918 și Cetatea Veche nr. 15-20.

Primăria Municipiului Lugoj organizează în perioada 7 noiembrie 2022 – 8 decembrie 2022 prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania „Curăţenia de toamnă”, pe teritoriul municipiului, după cum urmează:

 • 7 – 18 noiembrie – Lugojul Român;
 • 21 noiembrie – 2 decembrie Lugojul German.

Se va lucra inclusiv sâmbăta și duminica precum și în zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie.

Cetăţenii vor scoate deşeurile vegetale în faţa imobilelor, în grămezi fără a fi legate cu sârmă. Se vor colecta doar deşeuri vegetale (resturi provenite din tăierea pomilor, a viţei de vie, etc.).

Nu se colectează în cadrul acţiunii ,,Curăţenia de toamnă” materiale rezultate din construcţii și nici un alt fel de deșeuri în afară de deșeurile vegetale.

Pentru informații suplimentare: telefon 0256 351902 – Serviciul Public Sere si Zone Verzi.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii cu privire la începerea campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor, din mediul silvatic.

Vaccinarea se va desfășura cu o distribuție predominant aeriană, de pe Aerodromul din Caransebeș, evitându-se teritoriul localităților, luciul de apă și autostrăzile, în aceste zone distribuirea de momeli vaccinale se va face exclusiv manual, la vizuină, cu depunerea acestora la gurile de intrare, responsabilitatea revenind gestionarilor fondurilor de vânătoare.

În județul Timiș distribuția aeriană și manuală a momelilor vaccinale contra rabiei, în mediul silvatic la vulpe, este estimată a avea loc începând cu data de 05.11.2022, perioadă care se poate devansa în funcție de condițiile meteo.

Măsurile de prevenire și protecție ce trebuie respectate de către populație în zonele de vaccinare:

 • toți câinii vor fi legați sau ținuți închiși, timp de 14 zile, de la declanșarea campaniei, iar plimbarea în locurile publice fiind permisă numai în lesă și cu botniță;
 • pe teritoriile supusevaccinării este interzis pășunatul animalelor timp de 14 zile;
 • persoanele care găsesc animale moarte (vupli) pe teritoriile supuse vaccinării, sunt obligate să le lase neatinse și să anunțe imediat un medic veterinar, administrația publică locală sau unitatea de vânătoare, în scopul prelevări cadavrului;
 • dacă se găsește o momeală vaccinală într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, cu ajutorul unei pungi de plastic, se protejează momeala și se anunță medicul veterinar;
 • dacă se găsește o momeală vaccinală al cărei ambalaj (înveliș) este desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuși se plasează momeala respectivă;
 • aceste momeli vaccinate nu sunt destinate animalelor domestice (câini și pisici);
 • aceste momeli sunt autorizate pentru utilizarea la animale sălbatice (vulpi din mediul silvatic).

La 45 de zile după terminarea campaniei de vaccinare, cu ajutorul gestionarilor fondurilor de vânătoare, vor fi organizate vânători de control, în scopul evaluării eficienței vaciinării.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii cu privire la evoluția pestei porcine africane la nivelul județului Timiș și aduce la cunoștință măsurile care trebuie luate pentru reducerea pericolului de răspândire a acestei boli în efectivele de porcine (domestic și mistreți):

 • Declararea și identificarea tuturor animalelor medicului veterinar concesionar.
 • Anunțarea imediată a medicului veterinar despre orice îmbolnăvire sau moarte din rândul animalelor.
 • La orice vânzare – cumpărare, sacrificare pentru consum propriu, se anunță cu 24 ore înainte de eveniment medicul veterinar.
 • Pentru evitarea introducerii în gospodărie de boli la animale, se vor amplasa la intrarea în adăpostul de animale o tăviță cu dezinfectant – var.
 • Hainele și încălțămintea folosită la animale sunt folosite doar pentru această activitate.
 • Nu permiteți vizitarea animalelor de către alte persoane în afară de medicii veterinari și reprezentanții primăriei.
 • Furajarea porcinelor să se efectueze cu cereale care au un termen de stocare de minim 30 de zile de la recoltare și acestea să fie măcinate și fierte înainte de administrare.

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Luni, 31 octombrie 2022, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Semenicului, Cuza Vodă, Memorandului;
 • Miercuri, 02 noiembrie 2022, între orele 9.30-17.30 pe străzile: General Ion Dragalina, Păun Pincio, Hezerișului, Spinanței, Remus, Romulus, Astalaș, Cloșca, Crișan.

________

MUNICIPIUL LUGOJ,  titular al proiectului „Extindere, reabilitare modernizare și dotare a spitalului ”Dr. Teodor Andrei” Lugoj ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere, reabilitare modernizare și dotare a spitalului ”Dr. Teodor Andrei” Lugoj ” propus a fi amplasat în judeţul Timiş, Municipiul Lugoj, str. Ghe Doja, nr.36, CF nr. 415854, nr. top 415854.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiş din municipiul Timişoara,  B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anexa la dispoziția nr. 1147 din 25.10.2022

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 31.10.2022 conține:

I. Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre 429 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj:
 1. Proiect de hotărâre nr. 432 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj, membri în Unitatea Locală de Sprijin (U.L.S.) la nivelul Municipiului Lugoj. Inițitor: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 2. Proiect de hotărâre nr. 368 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și concesionarea sistemelor publice de apă și canalizare către operatorul regional AQUATIM S.A. şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 3. Proiect de hotărâre nr. 437 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Lugoj anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 4. Proiect de hotărâre nr. 422 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru organizarea unor activități specifice serviciului de salubrizare în municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 5. Proiect de hotărâre nr. 436 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Relocare și modernizare instalație electrica exterioară Liceul „Valeriu Braniște” Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 6. Proiect de hotărâre nr. 431 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile având destinația de „drum”, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 7. Proiect de hotărâre nr. 434 privind retragerea dreptului de folosință al Protopopiatului Ortodox Ucrainean Lugoj și atribuirea în folosință gratuită a imobilului – teren înscris în C.F. nr. 408117 Lugoj, nr. cadastral 408117, Parohiei Ortodoxe Ucrainiene Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
 8. Proiect de hotărâre nr. 435 privind aprobarea în principiu a ieșirii din indiviziune pentru 11 unități locative din imobilul situat în Lugoj, Ana Ipătescu, nr. 5, înscris în C.F. Nr. 403624-C1. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

Comunicat de presă

Având în vedere sesizările primite de-a lungul anilor de către Direcția Poliția Locală, precum și constatările făcute de agenții de poliție locală la fața locului, privind ambuteiajele create în traficul auto în zona CEC și ținând cont de numărul ridicat de accidente din zonă, totodată după consultarea Biroului Rutier din cadrul Poliției Lugoj, Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului Lugoj a hotărât sistematizarea traficului rutier din această zonă, începând din data de 26 octombrie 2022, ora 7.00, după cum urmează:

 • Instituirea de sens unic pe str. Astalaș, dinspre str. Timișoarei până la intersecția cu str. Primăverii și obligația de a vira la dreapta pe str. Primăverii.
 • Instituirea de sens unic pe str. Primăverii de la intersecția cu str. Astalaș până la intersecția cu str. Ceahlăului.
 • Instituirea de Obligatoriu stânga pe str. Astalaș spre str. Primăverii, dinspre str. Nera.
 • Instituirea de sens unic pe str. Păun Pincio, de la intersecția cu str. Nera către str. Timișoarei str. Astalaș până la intersecția cu str. Ceahlăului.
 • Eliminarea restricțiilor de oprire de pe str. Astalaș, pe porțiunea dintre str. Timișoarei până la intersecția cu str. Primăverii
 • Eliminarea restricțiilor de oprire de pe str. Păun Pincio, pe porțiunea dintre str. Timișoarei până la intersecția cu str. Nera.

Prin aceste modificări se urmărește:

 • fluentizarea traficului auto în zonă și deblocarea intersecției dintre str. Astalaș și str. Primăverii
 • câștigarea de locuri de parcare pe străzile Astalaș, Primăverii și Păun Pincio prin posibilitatea parcării pe ambele sensuri ale străzii

Rugăm participanții la trafic să țină cont de aceste modificări și să fie atenți la respectarea indicatoarelor rutiere montate în zonă

Primar interimar,
Bogdan-Ștefan Blidariu

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL LUGOJ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere, reabilitare modernizare și dotare a spitalului ”Dr. Teodor Andrei” Lugoj ” propus a fi amplasat în judeţul Timiş, Municipiul Lugoj, str. Ghe Doja, nr.36, CF nr. 415854, nr. top 415854.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului, Lugoj, str. Piața Victoriei, nr.4, județul Timiș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, pentru data de  24 OCTOMBRIE 2022

            Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 24.10.2022, ora 1400 în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            Art.2. –  Proiectul ordinii de zi este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

            Art.3. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției venituri;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan – Ștefan Blidariu                          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
Dan Ciucu

Nr. 1128 din 19.10.2022

Anexă la dispoziția nr. 1128 din 19.10.2022

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 24.10.2022 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 430 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj.

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Reabilitare POD DE FIER peste râul Timiș în municipiul Lugoj, jud. Timiș”,  propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. N. Bălcescu-Unirii, CF 9763LR, nr.top 90/1, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş,  localitatea Timişoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud Timiș și la adresa PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ,  Lugoj, str. Piața Victoriei, nr. 4, Jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

_________

COMUNICAT

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 2022 – 2023

Începând cu data de 10 octombrie 2022 la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară, situat în Lugoj – piața Victoriei nr. 4 – parterul Primăriei Lugoj, se pot depune formularele completate, precum și actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia, precum și actele doveditoare privind situația locativă în vederea  obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2022 – 2023 (1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023), precum și a suplimentului pentru energie.       Programul cu publicul al Comisiei de încălzire din cadrul D.A.S.C. Lugoj este de luni până vineri intre orele 900 – 1500  iar în zilele de joi orarul va fi de la 900 – 1800.

  Venit net lunar până la
Persoana singură 2.053 lei
Familie 1.386 lei/ membru

În vederea obținerii ajutorului la încălzire pentru toată perioada sezonului rece, cererile și actele doveditoare pot fi depuse până în data de 20 NOIEMBRIE 2022!!!  Toate persoanele care beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței vor beneficia și de STIMULENTUL lunar pentru ENERGIE!!!

Formularele de cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea subvenției la încălzire, lista cu documentele ce trebuiesc anexate formularului, tranșele ajutoarelor de încălzire, precum și lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, pot fi vizualizate/ descărcate de pe site-ul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj: www.dasclugoj.ro .

Suplimentul pentru energie are drept scop acoperirea integral sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presuspun utilizarea de energie. Suplimentul pentru energie se acordă pe toată perioada anului.

Suplimentul pentru energie este o sumă fixă care se acordă în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 • 30 lei/ lună pentru consumul de energie electrică,
 • 10 lei/ lună pentru consumul de gaze naturale,
 • 20 lei/ lună pentru consumul de combustibili solizi și/ sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/ lună.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate și se plătește direct furnizorului în cazul consumatorilor de energie electrică și de gaze naturale, respectiv direct titularului în cazul consumatorilor de combustibili solizi și/ sau petrolieri.

În acest sens rugăm cetățenii, ca indiferent de sursa de încălzire utilizată (gaze naturale, energie electrică sau lemne), în condițiile în care solicită și suplimentul pentru energie să prezinte facturile de utilități (gaze naturale și energie electrică) pentru sursa de energie utilizată.

Direcția de Asistență Socială Comunitară pune la dispoziția cetățenilor numărul de telefon 0760.240.351 în vederea obținerii de relații/ detalii suplimentare.

Director general
Angelica Uscat

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Joi, 6 octombrie 2022, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Astalaș, Cloșca, P.Pincio, Remus, Romulus, Spinanței, Dragalina, Timișoarei și la consumatorul Foraj Apa 22, 13÷16;

Anunț public

MUNICIPIUL LUGOJ, titular al proiectului “Zonă extindere sat Tapia-rețea alimentare cu energie electrică, forță și iluminat public-preluare avize din C.U. nr. 450/2018”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Zonă extindere sat Tapia-rețea alimentare cu energie electrică, forță și iluminat public-preluare avize din C.U. nr. 450/2018”, propus a fi amplasat în sat Tapia, FN, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

Primăria Municipiului Lugoj anunță că RETIM ECCOLOGIC  S.A. derulează  campania a patra de colectare a deșeurilor PERICULOASE. Din 10.10.2022 până în 18.10.2022, între orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de deșeurile periculoase.

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

 • ambalaje care conţin reziduuri de substanţe pericu­loase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;
 • ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), in­clusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale fil­trante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte);
 • materiale de lustruire şi îm­brăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase;
 • vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
 • baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aces­te baterii
 • solvenţi, acizi, alcali
 • uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
 • de­tergenţi cu conţinut de substanţe pericu­loase
 • butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe peric­uloase
 • deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase
 • pesticide
 • deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

          ATENŢIE!

 • Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții, etc.)!
 • Nu se colectează în cadrul acestor campanii deșeurile electrice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, computere, etc.)!Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Miercuri, 28 septembrie 2022, între orele 9.00-17.00 pe străzile: Bocșei și Nuferilor;
 • Vineri, 30 septembrie 2022, între orele 9.00-17.00 pe străzile: Timișorei (parțial, de la IURT spre Costei), cantina IURT, ferma Liceul Agricol;

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Politicii de parcare a municipiului Lugoj

Astăzi, 22.09.2022, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Politicii de parcare a municipiului Lugoj.

Obiectivele din ce în ce mai ambițioase ale UE în materie de climă, mediu, digitalizare, sănătate și societate necesită acțiuni mai decisive în ceea ce privește mobilitatea urbană, pentru a face trecerea de la abordarea actuală bazată pe fluxul de trafic la o abordare bazată pe deplasarea mai durabilă a persoanelor și a mărfurilor.

Aceasta înseamnă că orașele trebuie să îmbunătățească transportul public și colectiv, să ofere opțiuni mai bune de mobilitate activă (mersul pe jos, mersul cu bicicleta) și să pună în aplicare o logistică urbană cu emisii zero și livrări pe ultimul kilometru eficiente, ținând seama de nevoile persoanelor și întreprinderilor care trebuie să aibă acces la oraș pentru muncă, petrecerea timpului liber, cumpărături sau turism.

În ceea ce privește perioada de finanțare 2021-2027, Programul Operațional Regional (POR) alocă fonduri pentru intervenții ce vizează mobilitatea urbană în cadrul priorităților identificate, respectiv Prioritatea 2 – O regiune cu orașe Smart – OS a(ii), Prioritatea 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – OS b(viii) și Prioritatea 4 – O regiune accesibilă – OS c(iii).

Având în vedere perioada de finanțare menționată anterior, Municipiul Lugoj a demarat actualizarea unor documente strategice privind mobilitatea urbană, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Politica de parcare, cu scopul de a reanaliza și actualiza datele referitoare la situația existentă, în vederea accesării de fonduri pentru intervenții ce vizează mobilitatea urbană.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului, textul complet al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate și Politica de parcare a municipiului Lugoj, întocmită de S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 07.10.2022, ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Politicii de parcare a municipiului Lugoj”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 07.11.2022.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

Primar interimar
Bogdan-Ștefan Blidariu

 

ANUNȚ

Primarul interimar al Municipiului Lugoj aduce la cunoștința  cetățenilor faptul că în perioada 14.09.2022 – 20.09.2022, circulația rutieră în zona centrală a municipiului Lugoj se va închide, în vederea desfășurării evenimentului „Lugoj BEER Fest”, după cum urmează:

 • strada 20 Decembrie 1989 se închide, cu excepția segmentului cuprins între strada Avram Iancu și strada Ion Huniade, sensul de mers spre Timișoara, începând cu data de  09.2022,  ora 23:00, până la data de 19.09.2022, ora 06:00;
 • strada Ion Creangă se închide pe segmentul Centrul de Dializă spre Biblioteca Municipală Lugoj, până la sensul giratoriu din Piața Victoriei, începând cu data de 14.09.2022, ora 23:00, până în data de 20.09.2022, ora 05:00;
 • segmentul din Piața I.C.Drăgan cuprins între străzile Someșului și strada Șaguna, se inchide începând cu data de 14.09.2022 ora 23:00, până în data de  09.2022, ora 05:00;
 • segmentul de la intersecția cu strada Narciselor până la sensul giratoriu din Piața Victoriei se închide, începând cu data de 14.09.2022, ora 23:00, până în data de 20.09.2022, ora 05:00.

Primarul Interimar al Municipiului Lugoj
Bogdan – Ștefan Blidariu
Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Miercuri, 7 septembrie 2022, între orele 9.00-17.00 pe străzile: Teiului, Panselelor și Vlad Țepeș;
 • Joi, 8 septembrie 2022, între orele 9.30-17.30  pe strada Bocșei (parțial);
 • Vineri, 9 septembrie 2022, între orele 9.30-17.30 1 Decembrie 1918 Bl.16-29, 32; Strada Timisoarei (consumatori casnici, Sala de Sport).

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Compartimentul agricol-fond funciar și mediu.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 03 octombrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 12 octombrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: știința mediului, ingineria mediului, arhitectură, urbanism sau în ramura ingineria resurselor vegetale și animale;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor solicitate în vederea exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 30 august – 19 septembrie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 30 august 2022.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL LUGOJ, titular al proiectului ,,Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul  Herendești-Bocșei, municipiul Lugoj”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. Herendeștiului, nr. 9-11, jud. Timiș, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul  Herendești-Bocșei, municipiul Lugoj”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. Herendeștiului, nr. 9-11, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de  luni – joi, între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/-Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.”

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone, după cum urmează:

 • Luni, 29 august 2022, între orele 9.00-17.00 pe strada Al.Mocioni.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția taxe și impozite, Biroul constatare și impunere, Compartimentul persoane juridice:.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel de bază, se va desfășura în data de 15 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 22 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura: științe economice;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 17 august – 05 septembrie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 17 august 2022.Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, cod postal 305500, Piața Victoriei, nr.4, județul Timiș, cod fiscal 4527381, telefon 0256-352240, fax. 0256-350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro, e-mail persoana de contact: urbanism@primarialugoj.ro, anunţă intenţia de scoatere la licitaţie în vederea vânzării a unui număr de treisprezece loturi de teren pentru edificarea de construcții, funcțiunile admise fiind menționate în Caietul de sarcini.

Terenurile sunt situate în zona industrială de pe strada Timișorii, fiind identificate după cum urmează:

 1. teren în suprafață de 28326 m.p., identificat prin C.F.416728, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 2. teren în suprafață de 19708 m.p., identificat prin C.F.416721, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 3. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416743, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 4. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416754, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 5. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416744, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 6. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416753, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 7. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416745, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 8. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416751, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 9. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416750, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 10. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416747, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 11. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416748, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 12. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416749, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat;
 13. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416752, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj – domeniul privat.

Vânzarea se face conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, dar și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 309 din 29.07.2022.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire, la cerere, de la sediul instituției, Direcția Urbanism – Patrimoniu.

Costul obţinerii acestui exemplar este de 600 lei/ exemplar, ce se achită la casierie. Totodată, participarea la licitație este condiționată de achitarea unei garanții în cuantum de 5% din prețul minim de pornire a licitației.

Persoanele interesate pot solicita clarificări până la data de 30.08.2022, ora 12.00.

Data limită de depunere a ofertelor este 12.09.2022, ora 12.00, Municipiul Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, parter, Registratură.

Oferta se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 14.09.2022, ora 11.00, Municipiul Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, județul Timiș, Sala Consiliului.

Eventualele litigii apărute sunt de competența Secției de Contencios Administrativ a Tribunalului Timiș,Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr.2, judeţ Timiş, cod poştal 300055, Telefon:0256.498.054.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 (cinci) funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția taxe și impozite, Biroul constatare și impunere, Compartimentul persoane fizice:.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel de bază, se va desfășura în data de 15 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 20 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura: științe economice;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 11 – 30 august 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 11 august 2022.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii privind condițiile și obligațiile stabilite prin lege în ceea ce privește producția de țuică și rachiuri din fructe realizată de către o mică gospodărie familială pentru consumul propriu.

Legea prevede scutirea de la plata accizelor pentru țuică și rachiul de fructe, în limita a 50 de litri anual, realizate în cadrul unei gospodării individuale și consumate de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, cu condiția ca nici un fel de vânzare să nu aibă loc.

Noile prevederi legale asupra acestei problematici pot fi consultate pe pagina de web a Primăriei Municipiului Lugoj la adresa: https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Anunturi/anunturi.html

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023

Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023.

Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 5,1%”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2022 a fost aprobat nivelul de indexare al impozitelor și taxelor locale, inclusiv actualizarea limitelor amenzilor, urmând a fi incluse în prezentul proiect pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

Consideraţii de ordin general:

Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, prin aprobarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, au fost datorate în principiu următorilor factori:

– eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual  în funcţie de natura juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura juridică a persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială (cu destinație de locuit) sau nerezidenţială (comercială, alte destinații decât ceea de locuit)

– reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;

– încurajarea investiţiilor;

– impactul  în bugetele  autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară. Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în următoarele categorii:

 • indexarea cu indicele general al inflației
 • modificării impuse de OG 16/2022 (pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare) – stabilirea valorilor impozabile a clădirilor pe baza grilei utilizate de Camera Notarilor, valoarea impozabilă a terenului de sub construcții se adaugă valorii clădirii, eliminarea clădirilor mixte și a limitei de majorare a impozitelor
 • modificări ale unor tarife determinate de costurile majorate cu utilitățile.

Modificarea legislaţiei, determină în cele mai multe cazuri, majorări ale impozitelor şi taxelor locale. În afara creşterilor impuse prin lege,  consiliile locale pot majora impozitele şi taxele locale în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b).

Criteriile în baza cărora se majorează unele impozite și taxe locale în conformitate cu prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare sunt:

 • necesitatea păstrării, în general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori în vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor și taxelor locale
 • necesitatea asigurării sustenabilității municipiului în perioada viitoare
 • necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului
 • criterii care au la bază considerente de natură economică, social, determinate de necesitățile bugetului local: impulsionarea activității economice, îmbunătățirea aspectului urban al localității (străzile, centrul), eficiența sistemului public de furnizare a apei, de canalizare, transport public, sănătate publică
 • necesitatea aducerii nivelului fiscalității locale la cel al altor localități în vederea asigurării caracterului de egalitate a impozitelor și taxelor locale pe plan național.

Cotele de majorare sunt cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre.

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2023, se propune acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice (cu excepția persoanelor juridice care achită obligația de plata la ghișeele Primăriei prin chitanță cu numerar sau P.O.S), până la primul termen de plată.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului, textul complet al proiectului de hotărâre și raportul de specialitate.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 19.08.2022 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.09.2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că Retim Ecologic Service SA desfășoară în perioada 08.08.2022 – 13.08.2022, în Municipiul Lugoj, acțiunea de spălare a pubelelor destinate colectării deșeurilor reziduale (pubela neagră).

Programul acțiunii este următorul:

 Luni 08.08.2022 străzile:

 • Livezilor
 • Salcâmului
 • Tirol
 • Izvorului
 • Traian Vuia
 • Fagilor
 • Făgetului
 • Strugurilor
 • Poalele Viilor
 • Aurel Vlaicu
 • Tapiei

Marți 09.08.2022  străzile:

 • Privighetorii
 • Agriculturii
 • 13 Decembrie
 • Vasile Alecsandri
 • Horia
 • Cloșca până în Primăverii
 • Primăverii
 • 20 Decembrie
 • Dunării
 • Narciselor
 • Valentin Rosada
 • Ion Huniade

Miercuri 10.08.2022 străzile:

 • Bocșei
 • Herendești (Mondial)
 • Cernabora
 • Margaretelor
 • Bârzavei
 • 1 Mai
 • Mureșului
 • Teiului
 • Simion Bărnuțiu
 • Panselelor
 • Vlad Țepeș
 • Zorilor

Joi 11.08.2022 străzile:

 • Dimitrie Cantemir
 • Dimitrie Bolintineanu
 • Johann Heuffel
 • Bartok Bela
 • G. A. Petculescu
 • Iuliu Maniu
 • Gheorghe Dobrin
 • Daniel Brocea
 • Șirul Izlazului
 • Balta Lată

Vineri 12.08.2022 străzile:

 • Aleea Nucilor
 • Aleea Cireșilor
 • Aleea Vișinilor
 • Olari
 • Pinilor
 • Castanilor
 • Aleea Brazilor (Blocuri MICRO 1)
 • Cloșca (din Primăverii până în Crișan)

Sâmbătă 13.08.2022 străzile:

 • Tudor Vladimirescu
 • Alexandru Vlahuță
 • Ciprian Porumbescu

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Luni, 8 august 2022, între orele 9.30-17.30 la consumatorul SC Meridian 22 – Foraj 18;
 • Joi, 11 august 2022, între orele 9.00-17.00 pe străzile:   1Decembrie 1918 (Blocurile 16-29, 32) și Timișoarei,  precum și la Sala de sport „Ioan Kunst Ghermanescu”.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția comunicare, cultură și evenimente, Biroul comunicare și marketing public, Compartimentul relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate și sport, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal;

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 05 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 16 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura: Știința sportului și educației fizice;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 04 – 23 august 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 04 august 2022.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția taxe și impozite, Biroul executare silită, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent;
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior;

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel de bază, se va desfășura în data de 01 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 14 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura: științe economice sau științe juridice;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor solicitate în vederea exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior;

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 03 – 22 august 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 03 august 2022.

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu

Primăria Municipiului Lugoj  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Zonă extindere sat  Tapia-rețea alimentare cu energie electrică, forță și iluminat public-preluare avize din C.U. nr. 450/2018″,  propus a fi amplasat în sat Tapia, FN,  jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiş,  municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,  jud Timiș și la sediul titularului Municipiul Lugoj, Lugoj, str. Piața Victoriei, nr. 4, Jud. Timiș, in zilele de  luni-joi între orele 08.00-16.30,  vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

Începând cu anul școlar 2022-2023 Municipiul Lugoj implementează programul „Primul meu Ghiozdan”.

Programul se desfăşoară în colaborare cu unităţile de învăţământ de stat din Municipiul Lugoj şi îşi propune sprijinirea elevilor în parcurgerea procesului instructiv – educativ prin acordarea unui ghiozdan echipat cu un set de rechizite școlare fiecărui elev înscris în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ de stat.

Obiectivele programului sunt:

 • Sprijinirea elevilor din clasele pregătitoare de la unitățile de învățământ de stat în vederea accesului egal și sporit la educație;
 • Crearea unui instrument eficient împotriva fenomenului de abandon școlar și de stimulare a elevilor.

Procedura privind derularea programului „Primul meu ghiozdan” a fost aprobată prin HCL nr. 294 în data de 29.07.2022.

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Sesiunea a II-a pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul fiscal 2022

 1. Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj şi Consiliul Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, Piaţa Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, web www.primarialugoj.ro anunță sesiunea a II-a pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activităţi nonprofit de interes local în anul fiscal 2022.
  1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale; Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise.
  2. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, persoane juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz, din bugetul local, cu excepția celor în subordinea cărora funcționează, precum și persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pentru realizarea unor programe, proiecte sau acțiuni culturale, cultural – educative, precum și pentru proiectele din domeniul culturii scrise.
  3. Bugetul programului: Bugetul alocat este de 000 lei dintre care 847.000 lei pentru evenimentele culturale și cultural-educative, iar 130 mii lei pentru proiectele din domeniul culturii scrise
  4. Durata derulării proiectelor: octombrie – decembrie 2022.
  5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7, şi de pe site-ul instituţiei www.primarialugoj.ro.
  6. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului în original şi copie conformă cu originalul la registratura Primăriei Municipiului Lugoj.
  7. Data limită de depunere a proiectelor este 08.2022, respectiv 30 zile de la data publicării pe site-ul instituției.
  8. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul sunt:
  9. Originalitatea proiectului cultural

1.1.Caracterul inovator al proiectului cultural şi /sau originalitatea subiectului abordat

 1. Relevanţa proiectului cultural

2.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele şi priorităţile de finanţare ale Municipiului Lugoj

2.2. Relevanţa proiectului în privinţa varietăţii şi calităţii partenerilor

2.3. Relevanţa proiectului pentru obiectivul general și obiectivele specifice

2.4. Obiectivele și rezultatele sunt formulate clar, sunt cuantificabile și în strânsă corelare cu activitățile prevăzute a se realiza și cu grupul țintă – beneficiarii direcți și/sau indirecți ai proiectului.

2.5. Relevanţa proiectului pentru dezvoltarea ulterioară a organizaţiei care îl propune

 1. Fezabilitatea proiectului

3.1. Experienţa managerială şi capacitatea de implementare

3.2. Solicitantul are suficientă experienţă şi competenţă în domeniul proiectului cultural propus

3.3. Proiectul este necesar, realist şi coerent și activitățile din cadrul lui sunt detaliate în strânsă corelare cu obiectivul general și obiectivele specifice

3.4. Activitatea de comunicare și promovare a proiectului este descrisă clar și realist

3.5. Planificare/programarea activităților este clară și realizabilă (grafic de activități)

3.6. Identificare și gestionarea riscurilor

 1. Durabilitatea proiectului

4.1. Activităţile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanţări

4.2. Proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor ţintă

 1. Buget

5.1. Cheltuielile estimate sunt necesare în raport cu activităţile propuse pentru implementarea proiectului

5.2. Bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli

10. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare se va afişa pe site-ul Primăriei     Municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro şi se va comunica prin corespondenţă scrisă rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.
Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția taxe și impozite, Compartiment registratură, casierie și baze de date, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant;
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel de bază, se va desfășura în data de 01 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 12 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 01 – 22 august 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 01 august 2022.Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Luni, 1 august 2022, între orele 9.00-17.00 pe străzile: Zorilor și Ciprian Porumbescu;
 • Marți, 2 august 2022, între orele 9.00-17.00 pe străzile: Zorilor, Ciprian Porumbescu, Vlad Țepeș (parțial), Panselelor;
 • Joi, 4 august 2022, între orele 9.30-17.30 pe strada Trandafirilor (parțial) și la următorii consumatori: SC Kuhntop, SC Parcela Prod, SC In Pack.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția management economic, Biroul buget, execuție bugetară

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel de bază, se va desfășura în data de 29 august 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 31 august 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științe economice;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 26 iulie – 16 august 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 26 iulie 2022.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția buget-cheltuieli, Serviciul financiar-contabil, Compartimentul evidența patrimoniului.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 19 august 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 22 august 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura științe economice;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 19 iulie – 08 august 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana-Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 19 iulie 2022.

Ultima perioadă de prelungire a Recensământului Populației și Locuințelor (RPL 2021)!

Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor a emis Hotărârea nr. 13/20.07.2022 privind prelungirea perioadei de recenzare până la data de 31 iulie 2022. Prelungirea se aplică în localitățile în care recenzarea nu s-a încheiat, adică unde, din cauza gradului scăzut de recenzare, există riscul ca până la finalul perioadei de recenzare să nu se acopere întreaga populație rezidentă estimată.

Astfel, Primăria Municipiului Lugoj face apel la populație să primească vizita recenzorului de teren la reședință sau să meargă la unul dintre punctele fixe de recenzare situate la sediul instituției din Lugoj, P-ța Victoriei, nr. 4, în intervalul orar 8.00-18.00, inclusiv sâmbăta și duminica.

Participarea la recensământ este o îndatorire cetățenească pe care trebuie să o îndeplinim în scopul identificării cât mai clare a nevoilor populației. Recensământul este o cercetare statistică bazată pe un cadru solid legislativ intern şi extern și nu reprezintă un amestec în viața privată, întrucât datele colectate nu lezează intimitatea persoanelor recenzate.

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii orașului că în conformitate cu  prevederile Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.99 / 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, în municipiul Lugoj funcționează două puncte de prim-ajutor contra caniculei.

Astfel în perioadele cu creșteri semnificative a temperaturilor spre valori extreme, corelate cu condiții de umiditate mare la care indicele de confort termic va depăși pragul critic de 80 de unități, punctele de prim-ajutor contra caniculei vor funcționa în incinta Pieței Agroalimentare „Timișul” și în Piața J.C. Drăgan, lângă magazinul Gospodarul, între orele 1100 și 1700.

Pe lângă recomandările medicale pentru perioadele cu disconfort termic și distribuirea de apă, personalul medical prezent va acorda și primul ajutor în caz de nevoie.

Pe perioada caniculei, persoanele cu afecțiuni cardiace și cele aflate sub tratament medical sunt sfătuite să evite deplasarea prin soare, mai ales între orele 1100 și 1800, și să păstreze legătura cu medicii de familie.

Medicii mai recomandă ca în această perioadă să fie evitate băuturile dulci, carbogazoase, alcoolul și cafeaua.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția management economic, Serviciul financiar-contabil, Compartimentul salarizare.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel de bază, se va desfășura în data de 24 august 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 26 august 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științe economice;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor solicitate în vederea exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 22 iulie – 10 august 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 22 iulie 2022.

Anunț privind culturile agricole afectate de seceta pedologică

Având în vedere că în județul Timiș sunt afectate culturile agricole de primăvară din cauza secetei pedologice, Primăria Municipiului Lugoj comunică tuturor fermierilor din zona UAT Lugoj prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 190 din 12 iulie 2022 și al Ministerului Afacerilor Interne nr. 83 din 12 iulie 2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020.

Acest Ordin Comun prevede:

Suprafețele de terenuri cu destinație agricolă ocupate cu culturile agricole înființate în primăvara anului 2022, afectate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înștiințări conform prevederilor art. 15 din Ordin, pot fi recoltate sau reînsămânțate și anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole (modelul este prevăzut în anexa nr. 3 la regulament).

Producătorii agricoli au obligația identificării culturii afectate, a blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente fiecărei culturi și menținerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânțate în suprafața de minimum 5% din suprafața blocului fizic și a parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziția Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor în vederea completării procesului-verbal de constatare.Primăria Municipiului Lugoj anunță deschiderea a două puncte fixe pentru realizarea recenzării față în față, fără deplasarea recenzorilor la domiciliul persoanelor, în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor (RPL 2021).

Aceste puncte fixe sunt situate la sediul instituției, P-ța Victoriei, nr. 4 și funcționează în intervalul orar 8-18, până la data de 17 iulie 2022.

Recenzarea la puncte fixe se adresează persoanelor care doresc să se recenzeze dar, din diferite motive, nu pot primi vizita recenzorilor pentru interviu la domiciliu.

Persoane de contact:

 • Tocaci Laura, tel. 0772 071 283
 • Jurj Remus, tel. 0772 086 678

În același timp continuă și colectarea datelor de recensământ prin interviu față în față, prin intermediul recenzorilor de teren.

Recomandăm locuitorilor municipiului Lugoj să participe la recensământ și să răspundă întrebărilor adresate de recenzori. Participarea la recensământ este o îndatorire cetățenească pe care trebuie să o îndeplinim în scopul identificării cât mai clare a nevoilor populației. Recensământul este o cercetare statistică bazată pe un cadru solid legislativ intern şi extern și nu reprezintă un amestec în viața privată, întrucât datele colectate nu lezează intimitatea persoanelor recenzate.Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția venituri, Biroul autorizare activități comerciale, Compartimentul autorizare servicii transport local, de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 05 august 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 09 august 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: ingineria transporturilor, drept sau științe administrative;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 08 – 27 iulie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana-Alina Maier, Inspector.Primăria Municipiului Lugoj anunță că RETIM ECCOLOGIC  S.A. derulează  campania a treia de colectare a deșeurilor PERICULOASE. Din 11.07.2022 până în 19.07.2022, între orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de deșeurile periculoase.

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

 • ambalaje care conţin reziduuri de substanţe pericu­loase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;
 • ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), in­clusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale fil­trante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte);
 • materiale de lustruire şi îm­brăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase;
 • vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
 • baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aces­te baterii
 • solvenţi, acizi, alcali
 • uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
 • de­tergenţi cu conţinut de substanţe pericu­loase
 • butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe peric­uloase
 • deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase
 • pesticide
 • deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

          ATENŢIE!

 • Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții, etc.)!

Nu se colectează în cadrul acestor campanii deșeurile electrice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, computere, etc.)!
Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Joi, 14 iulie 2022, între orele 9.30-17.30 la consumatorul Petrom de la Centura Lugoj;
 • Vineri, 15 iulie 2022, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Margaretelor, Rozelor, Bocșei (parțial), Fdt. Bocșei, Oituz (parțial).


Primăria Municipiului Lugoj anunță cetățenii în data de 11 iulie 2022, între orele 18.00 – 23.00, vor avea loc lucrări de dezinsecție aeriană pe teritoriul administrativ al Municipiului Lugoj pentru combaterea țânțarilor, insectei tigrul platanului și artropodelor.

În acest sens crescătorii de albine sunt rugați să ia toate măsurile specifice de prevenire pentru a nu se produce pagube materiale.

În caz de vreme nefavorabilă lucrările vor fi reprogramate la o dată ulterioară.Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Luni, 4 iulie 2022, între orele 9.00-15.00 pe strada Timișoarei blocurile: C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, Hostel MURA);
 • Marți, 5 iulie 2022, între orele 9.00-15.00 pe strada Timișoarei blocurile: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, B3);
 • Joi, 7 iulie 2022, între orele 9.00-17.00 pe străzile: Crișan, Hezerișului (parțial), Spinanței, Remus, Romulus.

Primăria Municipiului Lugoj  informează că  societatea Administrare Patrimoniu Lugoj angajează șofer cu experiență pentru utilajele de măturat stradal.

Condiții de angajare:
♦ permis de conducere categoria C;
♦ experiența ca șofer constituie un avantaj;
♦ spirit proactiv și dedicat.

Utilajele stradale sunt nou achiziționate, extrem de performante, climatizate și dotate cu funcții complexe, astfel că necesită minimum de cunoștințe tehnice pentru utilizarea ecranelor tacticle și a funcțiilor din dotare. Activitatea de măturat stradal presupune respectarea unui plan de acțiune, întreținerea utilajelor și interesul pentru a aduce orașul într-un stadiu optim de igienizare.

Se oferă ședințe de instruire, salariu atractiv, plus bonuri de masă. CV-urile se depun la sediul APL, clădirea Meridian 22, str. Plopilor nr. 22.

Detalii la telefon: 0723 307 692.

 

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că în perioada următoare, în municipiul Lugoj  se va desfășura proiectul “ACCES PE PIAȚA MUNCII ÎN COMUNITĂȚILE DEFAVORIZATE DIN LUGOJ”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) – prin care se propune facilitarea accesului și menținerea pe piața muncii a un număr de 222 de persoane din diferite categorii sociale din municipiul Lugoj, ducând astfel la scăderea fenomenului de marginalizare a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială existente în municipiul Lugoj.

Persoanele care se vor înscrie în program vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică adaptată la cerințele pieței muncii, în cadrul a 15 cursuri diferite de formare dar și sprijin în obținerea unui loc de muncă.

Cele 15 cursuri sunt prezentate astfel:

 • curs agent de securitate – nivel 2
 • cursuri de stivuitorist (FĂRĂ ISCIR) – nivel 2
 • cursuri de operator montaj linii automate – nivel 2
 • cursuri de confecționer produse textile – nivel 2
 • cursuri de îngrijitor bătrâni la domiciliu – nivel 2
 • cursuri de babysitter (bonă) – nivel 2
 • cursuri de strungar – nivel 3
 • cursuri de sudor – nivel 3
 • cursuri de bucătar – nivel 3
 • cursuri de ospătar, chelner, vânzător – nivel 3
 • cursuri de frizer – nivel 3
 • cursuri de coafor – nivel 3
 • cursuri de manichiură – pedichiură – nivel 3
 • cursuri de vânzător mărfuri alimentare – nivel 3
 • cursuri de vânzător mărfuri non-alimentare – nivel 3

Notă!

 • calificare nivel 2 (cu durata de 360 h/sesiune) pentru un număr de 96 de persoane
 • calificare nivel 3 (cu durata de 720 h/sesiune) pentru un număr de 126 de persoane

Fiecare curs este gratuit (persoanele care se înscriu și sunt eligibile nu vor plăti nimic pentru participarea la curs) acordându-se totodată și subvenții.

Informații suplimentare puteți obține la telefon: 0728 663170.

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Marți, 28 iunie 2022, între orele 9.00-17.00 pe strada Timișoarei blocurile: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, B3;
 • Joi, 30 iunie 2022, între orele 9.00-17.00 pe străzile: Crișan, Hezerișului (parțial), Spinanței, Remus, Romulus.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Biroul finanțări și implementare proiecte.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat, se va desfășura în data de 26 iulie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de limba engleză, nivel avansat, se va desfășura  în data de 27 iulie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 29 iulie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– cunoștințe de operare pe calculator – nivel avansat;

– competențe de limba engleză – nivel avansat.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 24 iunie 2022 – 13 iulie 2022 inclusiv.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj,   Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana-Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 24 iunie 2022.

Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL LUGOJ  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul  Herendești-Bocșei, municipul Lugoj”,  propus afi amplasat în municipiul Lugoj, str. Herendeștiului, nr. 9-11, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiş,  municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,  jud Timiș și la sediul titularului Municipiul Lugoj, Lugoj, str. Piața Victoriei, nr. 4, Jud. Timiș, in zilele de  luni-joi între orele 08.00-16.30,  vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

* * *

Primarul Municipiului Lugoj intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare, persoane fizice-populaţie, operatori economici (persoane juridice si persoane fizice autorizate şi asimilate acestora), instituţii publice şi altele, care nu au încheiat şi refuză să încheie contractul de salubrizare cu operatorul serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 25.10.2018.

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul inițiatorului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei la secțiunea  Documente publice – Transparență decizională în administrația publică – Proiecte de hotărâri și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal  nr. 58.737 din  20.06.2022.

Persoanele interesate pot transmite sau depune propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 01.07.2022 orele 1200 pe adresa de email contact@primarialugoj.ro sau la sediul instituției, camera 7.

* * *

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor că în zilele de  vineri,17 iunie 2022 (în Lugojul German) și luni, 20 iunie 2022 (în Lugojul Român), între orele 20.30 – 22.30, în toate parcurile și zonele verzi din municipiul Lugoj, precum și pe malurile râului Timiș, va avea loc o dezinsecție terestră.

Acțiunea are în vedere combaterea țânțarilor, căpușelor și a insectei tigrul platanului.

Pe această cale, cetățenii sunt rugați să închidă geamurile locuințelor în intervalul orar în care se vor desfășura activitățile de dezinsecție.

Primăria Municipiului Lugoj, SLC Timiș și ADID Timiș, cu sprijinul OIREP, organizează o campanie de educare, informare și colectare a deșeurilor electrice și electronice.

Campania se va desfășura în perioada 14-18 iunie, sub genericul „Zilele reciclării deșeurilor electrice în Lugoj”.

Preluarea de la domiciliu a deșeurilor electrice grele și voluminoase este gratuită.

Cei care vor preda deșeurile electrice la mașina de colectare în perioada 14-18 iunie, vor primi:

 • 30 de lei pentru mașini de spălat rufe/vase complete;
 • 20 de lei pentru frigider, aer condiționat, aragaz sau cuptoare de gătit complete;
 • 10 lei pentru un televizor sau aparate electrice uzate mici care totalizează un minim de 20 kg.

Informații și programări la 0768250250 sau 0800444800, Tel Verde apelabil gratuit, zilnic orele 9:00-17:00, și online pe www.colecteaza.ro

Program de colectare: marți – sâmbătă, între orele 9:00-16:00.Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Marți, 14 iunie 2022, între orele 9.30-17.30 pe strada Timișoarei blocurile: C1, C2, C3, C4, C5,C6, D1, D2, D3, D4, D5 și la consumatorii Hostel Mura și OMV;
 • Miercuri, 15 iunie 2022, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Spl. Morilor (parțial), I.Vidu (parțial), Stefan cel Mare, M. Kogalniceanu, T. Popovici, V.V.Delamarina (parțial), Insulei, Libertatii (parțial), Caraiman (parțial) și Micșunelelor.

Primăria Municipiului Lugoj crează o bază de date cu proprietarii de locuințe individuale din blocuri, care doresc efectuarea de lucrări de reabilitare/eficientizare energetică a blocurilor.

Vă solicităm completarea tabelului pe care îl puteți obține pe următoarele căi:

 • Îl puteți descărca de pe siteul oficial al primăriei www.primarialugoj.ro de la rubrica anunțuri;
 • îl puteți solicita pe e-mail la contact@primarialugoj.ro;
 • îl puteți ridica de la sediul primăriei, biroul relații cu publicul, camera 7.

Tabelul se va transmite către primărie până cel târziu în data de 1 iulie 2022, printr-una din următoarele modalități:

 • pe e-mail la contact@primarialugoj.ro ;
 • se va depune fizic, la sediul primăriei, biroul relații cu publicul, camera 7.

ANUNŢ

Primarul Municipiului Lugoj, intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului  Lugoj.

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul inițiatorului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei la secțiunea  Documente publice – Transparență decizională în administrația publică – Proiecte de hotărâri și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal  nr. 55.632 din  08.06.2022.

Persoanele interesate pot transmite sau depune propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 20.06.2022 orele 1200 pe adresa de email contact@primarialugoj.ro sau la sediul instituției, camera 7.

Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Șef Serviciu, gradul I – 1 post, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

CONDIȚII DE PARTICIPARE :

 1. a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. b) condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe economice;

– vechime în muncă / specialitatea necesară – 1 an.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura în data de  29.06.2022, ora 1100, iar interviul se va susține în data de 05.07.2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Biroul Relații cu publicul până la data de 21.06.2022, inclusiv.

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri.

Concursul va fi afișat la data de 07.06.2022, pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri .

      Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

Anunţ public

Municipiul Lugoj, titular al proiectului ,,Locuințe sociale în construcție înșiruită (cu păstrarea avizelor obținute prin C.U.  nr. 32 din 27.01.2022 si C.U. nr. 625 din 09.11.2021), municipiul Lugoj, Herendești-Bocșei, C.F. nr. 405090, 405503, 402362 Lugoj, județul Timiș”  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Locuințe sociale în construcție înșiruită (cu păstrarea avizelor obținute prin C.U.  nr. 32 din 27.01.2022 si C.U. nr. 625 din 09.11.2021), municipiul Lugoj, Herendești-Bocșei, C.F. nr. 405090, 405503, 402362 Lugoj, județul Timiș”. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de  luni-joi între orele 08.00-16.30,  vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția urbanism patrimoniu, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat, se va desfășura în data de 04 iulie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 06 iulie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniul: arhitectură, urbanism sau constucții;

– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor solicitate în vederea exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 02 – 21 iunie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana Maier, Inspector.

Data afișării: 02 iunie 2022.

Un punct de reper pentru cultura românească, Romanian Chamber Orchestra este, prin valoarea componenților săi și prin contribuția adusă patrimoniului național, un proiect unic în România, reunind 22 de muzicieni români care fac performanță atât în țară, cât și în unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii.

Concertul susținut de Romanian Chamber Orchestra face parte din proiectul Marea Muzică, prin care, spectacole și concerte de înaltă ținută ajung pe scena Teatrului Municipal Traian Grozăvescu, în perioada iunie – noiembrie, cu scopul de a încânta publicul lugojean.

Dirijor: Cristian Măcelaru

Solist: Sebastian Bohren – vioară

Concertmaistru: Alexandru Tomescu

Program:

 1. I. Ceaikovski – Souvenir de Florence
 2. Martin – Polyptyque
 3. Silvestrov – Silent Music
 4. Shostakovich – Kammersymphonie op. 110a

Eveniment în cadrul proiectului Marea Muzică.

Proiect finanțat din bugetul local al Municipiului Lugoj și de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte;

Partenerii proiectului sunt: Stretta Concerts, Filarmonica „Banatul”, Ambasada Elveției în România, Swiss Sponsors Fund România, Werk, Bivaria Group, Medical Clinic, Pro Hunedoara, Fundația Remember Enescu, Casa del Sole, Leul de Aur;

Parteneri educaționali: Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara;

Partenerii media ai proiectului: Radio România Muzical, Radio Timișoara, TVR Timișoara.

Pentru accesul la eveniment, obține invitația gratuită și rezervă-ți locul:

https://www.entertix.ro/evenimente/11868/concert-romanian-chamber-orchestra-2-iunie-2022-teatrul-municipal-traian-grozavescu-lugoj.html?fbclid=IwAR1EBJTdr9dnw7OSBsPIyEkwF-GhLKr0D4PfJgFAMkLP7J9Ihgk5jBFSCxM

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere
a acordului de mediu

Municipiul Lugoj anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Locuințe sociale în construcție înșiruită (cu păstrarea avizelor obținute prin C.U.  nr. 32 din 27.01.2022 si C.U. nr. 625 din 09.11.2021), municipiul Lugoj, Herendești-Bocșei, C.F. nr. 405090, 405503, 402362 Lugoj, județul Timiș” .

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiş,  municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,  jud Timiș și la sediul titularului Municipiul Lugoj, Lugoj, str. Piața Victoriei, nr. 4, jud. Timiș, in zilele de  luni-joi între orele 08.00-16.30,  vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

Acordarea tichetelor de masă persoanelor care
s-au vaccinat cu schema completă de vaccinare

Primaria Municipiului Lugoj informează că, începând cu data de 25 mai 2022, persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare, care s-au vaccinat cu doza 2 pentru vaccinul Pfizer-BIONTech, Moderna, Astra-Zeneca sau doza unică Johnson&Johnson (după data de 3 septembrie 2021), sunt așteptate la Ștrandul municipal Lugoj pentru a ridica tichetele de masă în valoare de 100 lei/ persoană.

Persoanele vaccinate cu doza 3 (booster) nu beneficiază de aceste tichete.

Termenul în care se pot ridica aceste tichete valorice este de 6 luni de la data vaccinării cu schema completă.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0772.071.386. Programul de lucru este de luni până vineri între orele 800 și 1600.

Distribuirea tichetelor de masă către beneficiari se face pe baza cărții de identitate / buletinului de identitate în original.

Primăria Municipiului Lugoj anunță cetățenii că în data de 26 mai 2022, între orele 18.00 – 23.00, vor avea loc lucrări de dezinsecție aeriană pe teritoriul administrativ al municipiului Lugoj pentru combaterea țânțarilor, insectei tigrul platanului și artropodelor.

În acest sens crescătorii de albine sunt rugați să ia toate măsurile specifice de prevenire pentru a nu se produce pagube materiale.

În caz de vreme nefavorabilă lucrările vor fi reprogramate la o dată ulterioară.

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Joi, 26 mai 2022, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Spl. Morilor (parțial), I. Vidu (parțial), Ștefan cel Mare, M. Kogălniceanu, T. Popovici, V.V. Delamarina (parțial), Insulei, Libertății (parțial), Caraiman (parțial), Micșunelelor;
 • Vineri, 27 mai 2022, între orele 9.30-17.30 la consumatorii Ekocrom, Pohalma.

Direcția de Asistență Socială Lugoj primeşte cereri în vederea acordării de tichete  sociale pentru persoane vârstnice, acordate conform H.C.L. 176/2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare Tapia și Măguri.

Tichetele sociale se acordă persoanelor vârstnice care au domiciliul pe raza municipiului Lugoj și care au realizat în luna anterioară depunerii cererii un venit de până la 1000 lei iar venitul pe membru de familie este de maxim 1000 lei.

 Valoarea tichetelor sociale este de 130 lei.

Acte necesare în vederea obținerii tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice:

 • Cererea și declarația persoanei vârstnice/reprezentantului legal, conform anexei din prezenta metodologie;
 • Actele de identitate ale persoanei vârstnice și ale familiei acesteia și/sau ale persoanelor cu care locuiește;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de persoana vârstnică și familia acesteia (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie, alte categorii de venituri realizate) ;
 • Acte care dovedesc situația locativă a persoanei vârstnice și a familiei acesteia;
 • Alte acte doveditoare după caz;

Cererea împreună cu actele necesare pentru acordarea  tichetelor sociale trebuie depuse la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Lugoj, din Piața Victoriei nr. 4.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL LUGOJ, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj în calitate de asociat unic al Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.”, prin Comisia de selecție, anunță începerea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societății.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Depunerea dosarului de candidatură – în termen de 20 de zile începând cu data publicării Anunțului de selecție;
 2. Elaborarea listei lungi, în care vor figura toți candidații care au depus dosarele de candidatură;
 3. Evaluarea dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă, admiterea/respingerea celor care îndeplinesc/nu îndeplinesc criteriile minime;
 4. Elaborarea listei scurte a candidațiilor admiși;
 5. Depunerea declarației de intenție a candidaților admiși pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte. Declarația de intenție va fi redactată cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 și prevederile Scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.L. nr.46/28.02.2022. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea societății, fiind parte componentă a evaluării finale a candidaților;
 6. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă – interviul;
 7. Elaborarea raportului privind numirea Administratorului Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.”

Condițiile minime generale și specifice obligatorii pentru poziția de ADMINISTRATOR sunt următoarele:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 • nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
 • nu se află în situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Condiții specifice:

 • să fie absolvent al unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior în:
 • domeniul științe inginerești;
 • ramura de știință – științe juridice;
 • ramura de știință – științe economice;
 • ramura de știință – științe administrative, specializarea administrație publică;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Pentru candidații declarați admiși, Comisia de selecție va acorda un punctaj/rating criteriilor prevăzute în Profilul și matricea administratorului Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.” – Anexa nr.2 la H.C.L. nr.46/28.02.2022, completată cu H.C.L. nr.191/03.05.2022.

Criterii de evaluare a candidaților:

 • Îndeplinirea cerințelor minime;
 • Îndeplinirea competențelor specifice și profesionale de importanță strategică/tehnică, exigența pe plan local și național, trăsături, alte cerințe specifice;
 • Reputația personală și profesională;
 • Alinierea Declarației de intenție a candidatului cu Scrisoarea de așteptări;
 • Înscrierile în cazierul judiciar;
 • Înscrierile în cazierul fiscal.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere nr.1*;
 • curriculum vitae în format Europass, semnat și datat;
 • copia actului de identitate în termenul de valabilitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului de identitate;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor, necesare doar în cazul în care numele menționat în actele depuse diferă de cel de pe actul de identitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului;
 • cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.2*;
 • cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.3*;
 • adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarație pe propria răspundere care atestă lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică conform formular nr.4*;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani conform formular nr.5*;
 • declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația unui conflict de interese și/sau incompabilitate cu exercitarea funcției de administrator, conform formular nr.6*;
 • declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr.7*;
 • declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr.8*;
 • Scrisoare/scrisori de recomandare.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procedurii de selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la concurs se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Un candidat poate decide oricând să se retragă din procesul de recrutare și selecție, înaintând în acest sens o cerere scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 07.06.2022 inclusiv.

Scrisoarea de așteptări (Anexa nr.1), Profilul și matricea administratorului societății (Anexa nr.2) și formularele necesare completării dosarului de candidatură sunt afișate alături de Anunțul privind selecția administratorului societății, pe site-ul autorității publice locale www.primarialugoj.ro, la secțiunea-Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: Persoană de contact – Daiana-Alina Maier, Inspector

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

Joi, 19 mai 2022:

 • între orele 9.00-17.00 pe străzile: Coloman Walisch, Romanilor, Jiului, C.D.Loga, Andrei Muresan, Norbert Pongratz, Dacilor (parțial), Cotul Mic (parțial), Bucegi (parțial), Coriolan Brediceanu (parțial) – bl.15,16,17, magazin JYSK;
 • între orele 9.30-17.30 pe străzile: Padeșului și Magnoliei.

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că Retim Ecologic Service SA desfășoară, în perioada 16.05.2022 – 21.05.2022 în Municipiul Lugoj, acțiunea de spălare pubelelor destinate colectării deșeurilor reziduale (pubela neagră).

Programul acțiunii este următorul:

16.05.2022 străzile:

 • Livezilor
 • Salcâmului
 • Tirol
 • Izvorului
 • Traian Vuia
 • Fagilor
 • Făgetului
 • Strugurilor
 • Poalele Viilor
 • Aurel Vlaicu
 • Tapiei

17.05.2022 străzile:

 • Privighetorii
 • Agriculturii
 • 13 Decembrie
 • Vasile Alecsandri
 • Horia
 • Cloșca până în Primăverii
 • Primăverii
 • 20 Decembrie
 • Dunării
 • Narciselor
 • Valentin Rosada
 • Ion Huniade
 • zona blocuri MICRO 2
 • zona blocuri din spatele OMV (Splaiul 1 Decembrie)

18.05.2022 străzile:

 • Bocșei
 • Herendești (Mondial)
 • Cernabora
 • Margaretelor
 • Bârzavei
 • 1 Mai
 • Mureșului
 • Teiului
 • Simion Bărnuțiu
 • Panselelor
 • Vlad Țepeș
 • Zorilor

19.05.2022  străzile:

 • Dimitrie Cantemir
 • Dimitrie Bolintineanu
 • Johann Heuffel
 • Bartok Bela
 • G. A. Petculescu
 • Iuliu Maniu
 • Gheorghe Dobrin
 • Daniel Brocea
 • Șirul Izlazului
 • Balta Lată

20.05.2022 străzile:

 • Aleea Nucilor
 • Aleea Cireșilor
 • Aleea Vișinilor
 • Olari
 • Pinilor
 • Castanilor
 • Aleea Brazilor (Blocuri MICRO 1)
 • Cloșca (din Primăverii până în Crișan)

21.05.2022 străzile:

 • Tudor Vladimirescu
 • Alexandru Vlahuță
 • Ciprian Porumbescu


Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.
Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

Joi, 19 mai 2022, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Padeșului și Magnoliei.

Direcția de Asistență Socială Lugoj, primeşte cereri în vederea acordării de tichete  sociale pentru persoane vârstnice, acordate conform H.C.L. 176/2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare Tapia și Măguri

Tichetele sociale se acordă persoanelor vârstnice care au domiciliul pe raza municipiului Lugoj și care au realizat în luna anterioară depunerii cererii un venit de până la 1000 lei iar venitul pe membru de familie este de maxim 1000 lei.

Valoarea tichetelor sociale este de 130 lei;

Acte necesare în vederea obținerii tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice:

 • Cererea și declarația persoanei vârstnice/reprezentantului legal, conform anexei din prezenta metodologie;
 • Actele de identitate ale persoanei vârstnice și ale familiei acesteia și/sau ale persoanelor cu care locuiește;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de persoana vârstnică și familia acesteia (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie, alte categorii de venituri realizate) ;
 • Acte care dovedesc situația locativă a persoanei vârstnice și a familiei acesteia;
 • Alte acte doveditoare după caz;

Cererea împreună cu actele necesare pentru acordarea  tichetelor sociale trebuie depuse la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Lugoj, din Piața Victoriei nr. 4.

Primăria Municipiului Lugoj preia cererile pentru cetăţenii care doresc să participe la Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2022, etapa de colectare a datelor de către recenzori prin interviuri faţă în faţă, care se va desfăşura în perioada 16 mai-17 iulie 2022.

În conformitate cu OUG nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care doresc să devină recenzori trebuie să aibă minimum 18 ani, cel puţin studii medii absolvite, fără cazier judiciar, să aibă abilităţi de utilizare a tabletelor şi să deţină capacitatea de a desfăşura muncă pe teren. Acestea pot depune o cerere-tip, care poate fi descărcată de aici, însoţită de o copie a C.I., atât la Biroul relaţii cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4, cât şi pe adresa de e-mail contact@primarialugoj.ro.

Reamintim că, în acest an, populaţia României participă la al 13-lea recensământ desfăşurat şi organizat la nivel european în scopul îmbogăţirii şi actualizării bazelor de date privind evidenţa populaţiei şi cele mai importante caracteristici ale acesteia.

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (RPL) este o cercetare statistică bazată pe un cadru solid legislativ intern şi extern, fiind coordonat tehnic şi metodologic de către Institutul Naţional de Statistică.

Informaţii suplimentare cu privire la atribuţiile recenzorului, dar şi detalii legate de desfăşurarea recensământului pot fi obţinute din OUG nr. 19/2020, H.G nr. 145/2022, dar şi de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor/).

Primăria Municipiului Lugoj, informează cetățenii că Retim Ecologic Service SA, desfășoară în perioada 9 – 14 mai 2022 în municipiul Lugoj, acțiunea de spălare a pubelelor destinate colectării deșeurilor reziduale (pubela neagră).

Programul acțiunii este următorul:

 09.05.2022 stăzile:

 • Dr. Ion Bălan
 • Caransebeșului
 • Panait Cerna
 • Sudului
 • Stadion 1
 • Gheorghe Lazăr
 • Timotei Cipariu
 • Victoriei
 • Independenței
 • Strada Stadion și Stadion 3
 • Plopilor
 • Memorandului

10.05.2022 străzile:

 • Alexandru Odobescu
 • Nicolae Grigorescu
 • Gheorghe Barițiu
 • Oituz
 • Victor Babeș
 • Constantin Brâncoveanu
 • Honoriciului
 • Rodnei
 • Lalelelor
 • Rozelor
 • Bocșei
 • Crinilor
 • Liliacului
 • Nuferilor

11.05.2022 străzile:

 • I. L. Caragiale
 • Ghe. Doja
 • Bega
 • Damaschin Bojinca
 • Jabărului
 • Teodor Neculuță
 • Fundătura Jabărului
 • Garoafelor
 • Trandafirilor
 • Ardealului
 • Decebal
 • Romanilor
 • Jiului
 • Constantin Loga
 • Andrei Mureșan
 • Pongratz Norbert
 • B. P. Hașdeu
 • Grigore Ureche
 • Dacilor

12.05.2022  străzile:

 • Nicolae Bălcescu
 • Paul Chinezu
 • Pandurilor
 • Campionilor (zona Ștrand)
 • Splaiul Sportivilor
 • Liviu Rebreanu
 • Tiberiu Brediceanu

13 .05.2022 străzile:

 • Țesătorilor
 • Oloșagului
 • Izlazu Mic
 • Aleea Țesătorilor
 • Zonă blocuri Stadion (în spatele benzinăriei Petrom)
 • Griviței
 • Smârdan
 • Dorobanți
 • Rahovei
 • Șirul Partizanilor
 • Gheorge Șincai
 • Mărășești
 • Mărăști
 • Rarău
 • Ghiocelului
 • Plevnei

14.05.2022 străzile:

 • Viorelelor
 • Miron Costin
 • Ion Neculce
 • Strada Cotu Mic
 • Lăcrimioarelor (Blocuri Cotu Mic)
 • Splaiul Tinereții
 • Lăcrimioarelor (Case)

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Luni, 9 mai 2022, între orele 8.30-15.30 pe străzile: Bocșei (parțial), Cernabora, Fundătura Cernabora, Liliacului, Crinilor și Nuferilor;
 • Miercuri, 11 mai 2022, între orele 9.30-17.30 pe strada Țesătorilor, blocurile: 8A, 8B, 9, 10, 1, 2, 12, 13, 14.

Farmaciile din Lugoj care vor efectua programul de noapte (22:00 – 7:00) în perioada 6.05.2022 – 4.06.2022:

2.05.2022: Maydis Farm, str. Avram lancu nr. 7, 0256.353.039;

3.05.2022: Vileus Med Com, str. Cuza Vodă nr. 2, 0741.106.879;

4.05.2022: Riana-Farm, str. Primăverii nr. 40, 0256.357.592;

5.05.2022: Yasmine Farm, str. Făgetului nr. 1, 0256.329.696;

6.05.2022: Salvia Farm, str. Al. Mocioni nr. 8, 0256.351.834;

7.05.2022: Alcris Farm, Pasaj Ion Vidu nr. 2, 0256.353.521;

8.05.2022: Vileus Med Com, str. Cuza Vodă nr. 2, 0741.106.879;

9.05.2022: Monafarm, str. Bucegi nr. 32, 0256.350.287;

10.05.2022: Salvia Farm, str. Al. Mocioni nr. 8, 0256. 351.834;

11.05.2022: Vileus Med Com, str. Cuza Vodă nr. 2, 0741.106.879;

12.05.2022: Riana-Farm, str. Primăverii nr. 40, 0256.357.592;

13.05.2022: Esculap, str. Huniade nr. 5, 0256.329.316;

14.05.2022: Monafarm, str. Bucegi nr. 32, 0256.350.287;

15.05.2022: Sempervivi, str. Timișorii nr. 10, 0256.357.836;

16.05.2022: Vileus Med Com, str. Cuza Vodă nr. 2, 0741.106.879;

17.05.2022: Monafarm, str. Bucegi nr. 32, 0256.350.287;

18.05.2022: Help Net 65, str. Someșului nr. 9; 0746.333.865;

19.05.2022: Salvia Farm, str. Al. Mocioni nr. 8, 0256.351.834;

20.05.2022: Help Net 65, str. Someșului nr. 9, 0746.333.865;

21.05.2022: Dona 342, str. Al. Mocioni nr. 4, 0372.401.342;

22.05.2022: Vileus Med Com, str. Cuza Vodă nr. 2, 0741.106.879;

23.05.2022: Esculap, str. Huniade nr. 5, 0256.329.316;

24.05.2022: Vileus Med Com, str. Cuza Vodă nr. 2, 0741.106.879;

25.05. 2022: Sempervivi, str. Timișorii nr. 10, 0256. 357.836;

26.05.2022: Arcatim 231, str. N. Bălcescu nr. 22, 0256.353.602;

27.05.2022: Salvia Farm, str. Al. Mocioni nr. 8, 0256.351.834;

28.05.2022: Sempervivi, str. Timișorii nr. 10, 0256.357.836;

29.05.2022: Arcatim 231, str. N. Bălcescu nr. 22, 0256.353.602;

30.05.2022: Help Net 65, str. Someșului nr. 9, 0746.333.865;

31.05.2022: Maydis Farm, str. Avram lancu nr. 7, 0256.353.039;

01.06.2022: Yasmine Farm, str. Făgetului nr. 1, 0256.329.696;

02.06.2022: Alcris Farm, Pasaj Ion Vidu nr. 2, 0256.353.521;

03.06.2022: Dona 342, str. Al. Mocioni nr. 4, 0372.401.342;

04.06.2022: Sempervivi, str. Timișorii nr. 10, 0256.357.836.

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că Retim Ecologic Service SA desfășoară în perioada 2-7 mai 2022 în Municipiul Lugoj, acțiunea de spălare pubelelor destinate colectării deșeurilor reziduale (pubela neagră).

Programul acțiunii este următorul:

02.05.2022:

 • Micro 3 Zona Blocuri
 • Micro 5 Zona Blocuri

03.05.2022  străzile:

 • Cloșca (de la str. Primăverii până la str. Crișan)
 • Timișorii ( Intersecție cu str Crișan)
 • Strada Timișorii (Intersecție cu Splaiul 1 Decmbrie 1918)
 • Splaiul 1 Decembrie 1918
 • Ioan Dragalina
 • Păun-Pincio
 • Nera (Blocuri Micro4)
 • Corneliu Coposu

04.05.2022  străzile:

 • Alexandru Mocioni
 • Gării
 • Comuna Din Paris
 • Oltului
 • Cuza Vodă
 • Bucegi
 • Coloman Wallisch
 • Coriolan Brediceanu
 • Anisoara Odeanu
 • Magnoliei
 • Padeșului
 • Nicolae Bălcescu

05.05.2022  străzile:

 • Timotei Popovici
 • Libertății
 • Caraiman
 • Timișului
 • Pescarilor
 • Casian Munteanu
 • Moara Șpănească
 • Victor Vlad Delamarina
 • Unirii
 • George Coșbuc
 • Morii
 • Insulei
 • Ștefan Cel Mare
 • Mihail Kogălniceanu
 • Împăratul Traian
 • Ion Vidu
 • Filaret Barbu
 • Ion Popovici Bănățeanu
 • Someșului
 • Aurel Popovici
 • Siretului

06.05.2022 străzile:

 • Hezerișului
 • Remus
 • Spinanței
 • Romulus
 • Bistrei
 • Crișan
 • Timișorii
 • Alexandru Astalaș
 • Miniș
 • Carpați
 • Valeriu Braniste
 • Avram Iancu
 • Făgăraș
 • Primăverii

Începând cu data de 02.05.2022, programul de lucru cu publicul la Compartimentul Evidența Persoanelor din cadrul Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Municipiului Lugoj va fi următorul:

Preluare cereri pentru acte de identitate și vize de reședință:

 • Luni: 08:30 – 14:00
 • Marți: 08:30 – 14:00
 • Miercuri: 13:00 – 18:30
 • Joi: 08:30 – 14:00
 • Vineri: 08,30 – 14,00
 • Vineri: 14:00 – 16:30 (preluare cereri – în teren, cu camera mobilă)

Eliberare acte de identitate și vize reședință:

 • Luni: 13:00 – 16:30
 • Marți: 13:00 – 16:30
 • Miercuri: 08:30 – 13:00
 • Joi: 13:00 – 16:30
 • Vineri: 08:30 – 13:00

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se vor depune EXCLUSIV în baza programării prealabile prin telefon.
Preluarea solicitărilor de programare se face zilnic, de luni până vineri, între orele  8.00 – 12.00, la telefon 0256.352516, cu maximum 30 de zile înainte de data solicitată.

Până la data de 20.04.2022, Primăria Municipiului Lugoj preia cererile pentru cetăţenii care doresc să participe la Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2022, etapa de colectare a datelor de către recenzori prin interviuri faţă în faţă, care se va desfăşura în perioada 16 mai-17 iulie 2022.

În conformitate cu OUG nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care doresc să devină recenzori trebuie să aibă minimum 18 ani, cel puţin studii medii absolvite, fără cazier judiciar, să aibă abilităţi de utilizare a tabletelor şi să deţină capacitatea de a desfăşura muncă pe teren. Acestea pot depune o cerere-tip, care poate fi descărcată de aici, însoţită de o copie a C.I., atât la Biroul relaţii cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4, cât şi pe adresa de e-mail contact@primarialugoj.ro.

Reamintim că, în acest an, populaţia României participă la al 13-lea recensământ desfăşurat şi organizat la nivel european în scopul îmbogăţirii şi actualizării bazelor de date privind evidenţa populaţiei şi cele mai importante caracteristici ale acesteia.

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (RPL) este o cercetare statistică bazată pe un cadru solid legislativ intern şi extern, fiind coordonat tehnic şi metodologic de către Institutul Naţional de Statistică.

Informaţii suplimentare cu privire la atribuţiile recenzorului, dar şi detalii legate de desfăşurarea recensământului pot fi obţinute din OUG nr. 19/2020, H.G nr. 145/2022, dar şi de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor/).

În conformitate cu prevederile art. 142 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Lugoj convoacă adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc al localității Măguri.

Data organizării adunării sătești se stabilește după cum urmează: Satul Măguri, 26.04.2022, ora  12.00, la Căminul Cultural Măguri.

Delegatul sătesc este ales pe durata mandatului consiliului local și este asimilat aleșilor locali. Potrivit dispozițiilor Legii nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  pot depune candidaturi cetățenii români cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani și au domiciliul pe raza localității în care urmează să fie aleși.

Candidaturile pentru funcția de delegat sătesc se depun la sediul Primăriei municipiului Lugoj, Compartimentul relații cu publicul, camera 7, parter, până la data de 21.04.2022.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • cerere;
 • copie carte de identitate;
 • cazier judiciar.

La adunarea sătească pot participa toți cetățenii cu drept de vot care au domiciliul în satul Măguri. Rezultatul alegerilor se va consemna într-un proces-verbal care va fi înaintat secretarului general al unității administrativ-teritoriale în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale referitoare la exercitarea mandatului.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția venituri, Compartimentul încasări-casierie.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 16 mai 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 18 mai 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor solicitate în vederea exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 14 aprilie 2022 – 03 mai 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana-Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 14 aprilie 2022.

AQUAINDEX, noul serviciu de autocitire al abonatilor Meridian 22 este FUNCTIONAL

S.C. MERIDIAN 22 S.A. IN INSOLVENTA, EN PROCEDURE COLLECTIVE, IN INSOLVENCY a lansat incepand cu data de 7 aprilie serviciul AQUAINDEX.

Ce este AQUAINDEX, cel mai nou serviciu al Meridian22?

Serviciul se adreseaza tuturor abonatilor companiei de apa canal din Lugoj. Astfel, incepand de joi, abonatii Meridian 22 Lugoj pot suna la numarul 0256351750 unde, IN BAZA NUMARULUI DE AUTOCITIRE, pot inregistra consumul lunar. Pentru a veni in sprijinul lugojenilor, compania de apa-canal a modificat facturile emise, astfel ca numarul de autocitire se gaseste in partea dreapta a facturii, pe primul rand.

Care sunt avantajele noului serviciu?

Daca pana acum consumul era preluat de un operator, acum un robot va inregistra automat raportarea facuta de catre fiecare abonat si o va introduce in sistem. Noul serviciu va permite preluarea si prelucrarea mai rapida a datelor transmise de catre abonatii Meridian 22, dar ofera si posibilitatea preluarii mai multor apeluri simultan. Comunicarea indexului de la contoarele de apa se face ca si pana acum, intre zilele de 1-20 ale fiecarei luni.

Raportarea indexului se poate face la orice ora.

S.C. MERIDIAN 22 S.A. IN INSOLVENTA, EN PROCEDURE COLLECTIVE, IN INSOLVENCY  este rezultatul reorganizarii Regiei Autonome „MERIDIAN 22” Lugoj în baza prevederilor Legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, a Ordonantei de Urgenta a guvernului nr. 30/1997, a Legii 207/1997 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome si a Hotarari nr.38 din 26.03.1998 a Consiliului Local Lugoj, privind reorganizarea R.A. „MERIDIAN 22” ca Societate pe Actiuni S.C. MERIDIAN 22 S.A. IN INSOLVENTA, EN PROCEDURE COLLECTIVE, IN INSOLVENCY Lugoj.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția venituri, Biroul autorizare activități comerciale- Compartimentul autorizare activități comerciale , de Inspector, clasa I, grad profesional principal, în conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 09 mai 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 11 mai 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: științe economice sau științe juridice;

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional principal.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 08 aprilie – 27 aprilie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Daiana-Alina Maier, Inspector.

Data afișării: 08 aprilie 2022.

În cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj  își desfășoară activitatea Serviciul Social, ”Îngrijirea Persoanelor Vârstnice la Domiciliu” .

Serviciul social, vine în sprijinul persoanelor vârstnice, ca o alternativă viabilă a admiterii într-un centru rezidențial și  în vederea limitării și depășirii unor situații de dificultate în scopul păstrării autonomiei și pentru a asigura o creștere a calității vieții.

Serviciul social se adresează persoanelor vârstnice aflate în diverse grade de dependență asigurându-le acestora un set de servicii pentru ca acestea să beneficieze de îngrijire adecvată și corespunzătoare nevoilor individuale direct în mediul lor.

Serviciul de îngrijire la domiciliul beneficiarului include:

 • ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare;
 • ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia,efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;
 • asistență medicală: dozarea glicemiei, monitorizare TA, supravegherea administrării tratamentului, pansarea rănilor și tratamentul escarelor, ridicarea rețetelor medicale de la medicul de familie și cumpărarea lor de la farmacii.

Îngrijirea la domiciliu se realizează prin îngrijitori persoane vârstnice.

Costul serviciului se stabilește in funcție de gradul de dependență și veniturile beneficiarului, conform H.C.L.97/30.07.2020.

Pentru mai multe  informații ne puteți contacta la sediul nostru:

Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, (clădirea Primăriei), camera 11.

 TEL. 0256 351441, int. 265 sau  0787574672

Primăria Municipiului Lugoj anunță cetățenii că în perioada 11-25 aprilie 2022 desfășoară prin intermediul Poliției Locale o campanie de depistare a autovehiculelor parcate pe spațiul verde (domeniul public) în vederea aplicării măsurilor de rigoare impuse de lege în acest sens.

Rugăm cetățenii să ne sprijine în acest demers și să semnaleze cazurile de mașini parcate pe spațiul verde (domeniul public), pe care le cunosc la:

 • Telefon: 0256 353324 / 0800 801 000 apel gratuit;
 • E-mail: polloclugoj@gmail.com

Conform legii se va proceda direct la aplicarea de amenzi contravenționale proprietarilor acestor autovehicule.

Primăria Municipiului Lugoj anunță că RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. derulează  campania a doua de colectare a deșeurilor PERICULOASE. Din  11.04.2022 până în 19.04.2022, între orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de deșeurile periculoase.

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

 • ambalaje care conţin reziduuri de substanţe pericu­loase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;
 • ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), in­clusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale fil­trante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte);
 • materiale de lustruire şi îm­brăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase;
 • vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
 • baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aces­te baterii
 • solvenţi, acizi, alcali
 • uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
 • de­tergenţi cu conţinut de substanţe pericu­loase
 • butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe peric­uloase
 • deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase
 • pesticide
 • deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

ATENŢIE!

 • Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții, etc.)!
 • Nu se colectează în cadrul acestor campanii deșeurile electrice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, computere, etc.)!

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Sesiunea I pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul fiscal 2022

Municipiul Lugoj şi Consiliul Local al Municipiului Lugoj anunţă Sesiunea I de acordare a finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul fiscal 2022, conform regulamentului în vigoare, afişat pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro

Suma disponibilă pentru sesiunea I de finanțare este de 1700 mii lei dintre care 1570 mii lei pentru evenimentele culturale și cultural-educative, iar 130 mii lei pentru proiectele din domeniul culturii scrise.

Începând cu data de 05.04.2022, la Lugoj  „Piața de Vechituri” / „Ócska Piac” își redeschide porțile! Târgul va fi deschis în fiecare zi de marți, în aceeași locație, de pe drumul Oloșagului.

Vă aducem la cunoștință pe această cale că toate locurile disponibile pentru expunerea spre vânzare a mărfurilor au fost marcate și numerotate individual.

La sfârșitul programului de funcționare a pieței este obligatoriu ca locurile de expunere să fie aduse la starea inițială, eliberate de orice mărfuri sau deșeuri de orice natură. În caz contrar, comercianții în cauză nu vor mai avea acces în piața de vechituri.

Vânzătorii interesați sunt așteptați la casieria Pieței Agroalimentare „Timișul”,  situată pe str. Someșului, la nr. 1, pentru achitarea în avans a taxei pentru ocuparea unuia dintre cele peste 500 de locuri disponibile.

Taxa se achită pentru fiecare loc special marcat și numerotat, pentru fiecare zi de piață.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon : 0772077069

ANUNȚ
privind selecția pentru ocuparea postului de
Administrator al Societății „APA-CANAL LUGOJ S.R.L.”

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL LUGOJ, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj în calitate de asociat unic al Societății „APA-CANAL LUGOJ S.R.L.”, prin Comisia de selecție, anunță începerea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societății.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Depunerea dosarului de candidatură – în termen de 20 de zile începând cu data publicării Anunțului de selecție;
 2. Elaborarea listei lungi, în care vor figura toți candidații care au depus dosarele de candidatură;
 3. Evaluarea dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă, admiterea/respingerea celor care îndeplinesc/nu îndeplinesc criteriile minime;
 4. Elaborarea listei scurte a candidațiilor admiși;
 5. Depunerea declarației de intenție a candidaților admiși pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte. Declarația de intenție va fi redactată cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 și prevederile Scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.L. nr.279/28.12.2021. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea societății, fiind parte componentă a evaluării finale a candidaților;
 6. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă – interviul;
 7. Elaborarea raportului privind numirea Administratorului SocietățiiAPA-CANAL LUGOJ S.R.L.”

Condițiile minime generale și specifice obligatorii pentru poziția de ADMINISTRATOR sunt următoarele:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 • nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
 • nu se află în situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Condiții specifice:

 • să fie absolvent al unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior în domeniul științe inginerești sau ramura de știință: științe juridice sau științe economice;
 • minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Pentru candidații declarați admiși, Comisia de selecție va acorda un punctaj/rating criteriilor prevăzute în Profilul și matricea administratorului Societății „APA-CANAL LUGOJ S.R.L.” – Anexa nr.2 la H.C.L. nr.279/28.12.2021.

Criterii de evaluare a candidaților:

 • Îndeplinirea cerințelor minime;
 • Îndeplinirea competențelor specifice și profesionale de importanță strategică/tehnică, exigența pe plan local și național, trăsături, alte cerințe specifice;
 • Reputația personală și profesională;
 • Alinierea Declarației de intenție a candidatului cu Scrisoarea de așteptări;
 • Înscrierile în cazierul judiciar;
 • Înscrierile în cazierul fiscal.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere nr.1*;
 • curriculum vitae în format Europass, semnat și datat;
 • copia actului de identitate în termenul de valabilitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului de identitate;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor, necesare doar în cazul în care numele menționat în actele depuse diferă de cel de pe actul de identitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului;
 • cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.2*;
 • cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.3*;
 • adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarație pe propria răspundere care atestă lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică conform formular nr.4*;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani conform formular nr.5*;
 • declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația unui conflict de interese și/sau incompabilitate cu exercitarea funcției de administrator, conform formular nr.6*;
 • declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr.7*;
 • declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr.8*;
 • Scrisoare/scrisori de recomandare.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procedurii de selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la concurs se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Un candidat poate decide oricând să se retragă din procesul de recrutare și selecție, înaintând în acest sens o cerere scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 12.04.2022 inclusiv.

Scrisoarea de așteptări (Anexa nr.1), Profilul și matricea administratorului societății (Anexa nr.2) și formularele necesare completării dosarului de candidatură sunt afișate alături de Anunțul privind selecția administratorului societății, pe site-ul autorității publice locale www.primarialugoj.ro, la secțiunea-Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: Persoană de contact – Daiana-Alina Maier, Inspector

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lugoj

Municipiul Lugoj şi Consiliul Local al Municipiului Lugoj anunţă acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lugoj, în anul fiscal 2022, conform regulamentului în vigoare, afişat pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar privind unităţile de cult/lăcaşurile de cult din Municipiul Lugoj este de: 250.000 lei (HCL 32/28.02.2022)

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția tehnică, Biroul investiții, după cum urmează:

 • o funcție de Inspector, clasa I, grad profesional superior;
 • o funcție de Inspector, clasa I, grad profesional principal.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 18 aprilie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 27 aprilie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie electrică, arhitectură sau inginerie mecanică;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional principal.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 16 martie – 04 aprilie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Loredana Dărăbanţ, Șef birou.

Data afișării: 16 martie 2022.
Primăria Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, cod poştal 305500, judeţ Timiş, cod fiscal: RO14751326, telefon 0256352240, fax 0256350393,  E-mail: contact@primarialugoj.ro, organizează licitaţie publică pentru închirierea Bazei de agrement ,,Ștrand” din municipiul Lugoj, obiectiv situat în municipiul Lugoj, spl. Sporturilor nr.1A, construcții cu bază sportivă și 11.666 m.p., din totalul de 12.124 m.p. teren intravilan, imobil înscris în CF nr. 415332, nr. top. 415332-C1-C15, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj și mijloacele fixe necesare funcționării acestuia, în vederea exploatării acesteia de către public, conform H.C.L. nr. 3/10.01.2022 şi O.U.G. nr. 57/2019.

Licitaţia publică va avea loc în data de 14.04.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş.

Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate obţine printr-o cerere scrisă sau direct de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, Birou autorizaţii activități comerciale, camera 112, începând cu data de 21.03.2022, zilnic între orele 9.00-14.00.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 200 de lei + TVA, iar suma se achită în numerar, la casieria Primăriei Municipiului Lugoj (P-ţa Victoriei nr.4), sau prin virament, cu ordin de plată în contul nr. RO72TREZ623502205X002582 deschis la Trezoreria Mun. Lugoj, CUI RO14751326.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 01.04.2022, ora 11.00.

Oferta aferentă spaţiului scos la licitaţie va fi depusă într-un singur exemplar original, însoţită de garanţia de participare până cel târziu în data de 08.04.2022, ora 11.00, la registratura Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, cam.7.

Cuantumul garanţiei de participare este de 10.856,78 lei fără TVA.

Orice contestaţii formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestora, iar acţiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se vor înregistra la Tribunalul Timiş,  Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, Timişoara, Judeţul Timiş, Cod poştal 300055, adresă e-mail  tr-timis-reg@just.ro, telefon 0256.498.054, fax 0256.221.990, în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei.

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor faptul că în perioada 14 martie – 15 mai 2022 are loc etapa de autorecenzare asistată din cadrul Recensământului  populației și locuințelor din România (RPL 2021).

Autorecenzarea asistată (ARA) reprezintă acțiunea prin care înregistrarea informațiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăși, cu sprijinul unui recenzor.

Pentru autorecenzarea asistată din municipiul Lugoj au fost recrutați, selectați și instruiți un număr de 8 recenzori ARA, care își vor desfășura activitatea în intervalul orar 10-18, inclusiv sâmbăta și duminica, la posturile de lucru special amenajate pentru realizarea autorecenzării, în următoarele locații:

 1. Sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4;
 2. Sala sporturilor „Lavinia Miloșovici”, str. Caransebeșului, nr. 2B;
 3. Sala sporturilor „Ioan Kunst Ghermănescu”, str. Timișorii, nr. 51-53;
 4. Sediul S.C. „Meridian 22 S.A.”, în insolvență, in insolvency, en procedure collective, str. Plopilor, nr. 22.

Autorecenzarea asistată se poate realiza, atât de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează, sub îndrumarea recenzorului, cât şi de pe tabletele electronice aflate în posesia recenzorilor ARA.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția buget-cheltuieli, după cum urmează:

 • o funcție de Inspector, clasa I, grad profesional principal, la Biroul buget, execuție bugetară;
 • o funcție de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Biroul financiar contabil.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 11 aprilie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 19 aprilie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura științe economice;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 10 martie –  29 martie 2022  inclusiv.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Loredana Dărăbanţ, Șef birou.

Data afișării: 10 martie 2022.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția buget-cheltuieli, Compartimentul evidența patrimoniului, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 11 aprilie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 15 aprilie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura științe economice;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 10 martie –  29 martie 2022  inclusiv.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj,   Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Loredana Dărăbanţ, Șef birou.

Data afișării: 10 martie 2022.

„Lugoj 2030”

Educația este unul din motoarele de dezvoltare a unei comunități. Actualizarea documentației P.U.G. este o provocare pentru noi toți.

Primăria municipiului Lugoj are intenția de a demara procedurile care stau la baza actualizării documentației de urbanism P.U.G.

Tema de proiect este documentul esențial care oferă toate datele și informațiile necesare elaborării unei noi documentații de urbanism iar educația, inovația și sustenabilitatea oricărui demers de a ajuta copii noștri să crească armonios, sunt elemente esențiale.

Vă invităm să accesați link-ul de mai jos și să ne transmiteți opinia dumneavoastră, până în data de 15 martie 2022.

Link – https://arcg.is/1izfnX1

Vă mulțumim pentru implicare!

#noiorasul #primarialugoj #urbanizehub #proximity #urbanismparticipativ

Administrația locală a stabilit că în luna martie, în zilele de sâmbătă (5 martie, 12 martie, 19 martie și 25 martie), casieria Direcției Venituri să aibă program de lucru în intervalul 09.00 – 13.00.

Această măsură este luată pentru a veni în sprijinul cetățenilor din Lugoj, care doresc să beneficieze de reducerea de 10% pentru plata integrală, până la 31 martie, a impozitelor pe clădiri, teren și mijloace de transport.

Totodată reamintim atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice care au obligația de plată a impozitelor și taxelor locale la Primăria Lugoj faptul că au următoarele posibilități de plată:

 1. În numerar sau cu cardul la casieria Primăriei Lugoj;
 2. Plată on-line (internet):
 • prin Sistemul Național de Plată Online pe pagina web: www.ghiseul.ro;
 • prin servicii online banking ale băncii contribuabilului;
 1. Prin ordin de plată la ghișeul băncii contribuabilului;
 2. Prin mandat poștal.

La plățile prin bancă sau mandat poștal trebuie specificate următoarele:
– datele de identificare ale Municipiului Lugoj (CUI: 4527381)
– denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la Trezoreria Lugoj
https://www.primarialugoj.ro/plata_online.html

– datele de identificare ale contribuabilului.

Recomandăm folosirea metodelor de plată de la punctele 2, 3 și 4 pentru a nu genera aglomerație la ghișee.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport datorate de persoanele fizice și persoanele juridice (cu excepția persoanelor juridice care achită obligația de plata la ghișeele Primăriei prin chitanță cu numerar sau P.O.S), pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2022, se acordă o bonificație de 10%.

Primăria Municipiului Lugoj  a desfășurat în perioada 1-11 februarie, prin intermediul Poliției Locale, o campanie de identificare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Rezultatele acțiunii sunt următoarele:

 • 270 de autoturisme identificate;
 • 184 de masini au fost ridicate de proprietari de pe domeniul public;
 • 17 proprietari au intrat in legalitate;
 • pentru restul de autoturisme abandonate găsite pe domeniul public se fac demersurile pentru identificarea proprietarilor si se va urma calea legala pentru emiterea amenzilor si eliberarea domeniului public.

Poliția Locală Lugoj va continua și pe viitor monitorizarea mașinilor abandonate pe domeniul public și aplicarea prevederilor legale asfel încât să fie descurajate aceste practici pe teritoriul municipiului Lugoj.

Mulțumim lugojenilor care ne-au sprijinit în acest demers. Rugăm cetățenii să ne sprijine în continuare și să semnaleze cazurile de mașini abandonate pe domeniul public pe care le cunosc la:

 • Telefon: 0256 353324 / 0800 801 000 apel gratuit
 • E-mail: polloclugoj@gmail.com
  Primăria Municipiului Lugoj anunță că, începând cu data de 21 februarie, comercianții de flori, mărțișoare, felicitări și decorațiuni specifice de 1 și 8 Martie pot depune cererile pentru emiterea avizului de comerț stradal.

Cererile se pot depune online pe email contact@primarialugoj.ro sau  la registratura Primăriei Municipiului Lugoj, camera 7,  actele necesare fiind:

 • – cerere;
 • – copie BI/CI comerciant;
 • –  copie act firmă (certificat unic de înregistrare și certificat constatator registrul comertului);
 • – certificat/carnet producător pentru producătorii de flori.

Taxele vor fi următoarele: taxa de autorizare 54 lei și taxa de ocupare domeniu public 3 lei/mp./zi pentru suprafețe cuprinse între 1-5 mp și 1,5 lei/mp./zi pentru suprafețe mai mari de 5 mp.

Pentru a respecta reglementările naționale privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS COV 2, în acest an comercializarea se va desfășura în mod organizat, fiecare amplasament urmând să fie marcat  de către reprezentanții Primăriei Municipiului Lugoj pentru a respecta distanțarea impusă. Astfel, au fost aprobate următoarele locații:

 1. Piaţa ”I.C. Drăgan” în perioada 25 februarie – 9 martie 2022, între orele 08:00 – 22:00:

– o zonă destinată comerţului cu flori: 20 locaţii în suprafață de 6 mp (3×2),  corturi albe doar în caz de timp nefavorabil;

– o zonă destinată comerţului cu mărțișoare, felicitări și decorațiuni specifice de sezon: 20 locaţii,  în suprafată de  2 m.p. fiecare (un sevalet obligatoriu și o măsuță opțional).

În p-ța I.C. Drăgan vor fi autorizați doar comercianții înregistrați la ORC Timiș, respectiv producătorii care dețin  certificat de producător emis în județul Timiș. Se vor excepta de la regulă studenții/elevii care urmează studii la instituții de învățământ pe raza Municipiului Lugoj și comercianții de flori.

 1. Platoul exterior al pieței Agroalimentare ‘Timișul’ în perioada 25 februarie – 1 martie 2022, între orele 08:00 – 22:00:

– o zonă pentru comercializarea de mărțișoare și decorațiuni specifice zilei de sezon pentru comercianții înregistrați în alte județe: 12 locaţii,  în suprafată de  9 mp (3×3), respectiv corturi albe doar în caz de timp nefavorabil.

Locaţiile vor fi avizate şi stabilite de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj. Se acordă o singură locaţie pentru fiecare solicitant.

Locurile se vor atribui pe baza cererilor depuse, în funcţie de ordinea depunerii acestora, cu respectarea Regulamentului privind  condiţiile de autorizare şi desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj, aprobat prin H.C.L. nr. 275/2021.

Activitatea comercială se va desfăşura fără a perturba circulaţia pietonală din zonă.

Se interzice folosirea  construcţiilor provizorii neavizate.

Operatorii economici au obligația de a deține la standul de vânzare Avizul pentru desfășurarea ocazională a comerțului ambulant pe teritoriul municipiului Lugoj, eliberat de Biroul Autorizare Activități Comerciale, în care se va specifica locația și perioada aprobată, cartea de identitate și dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public. Încălcarea prevederilor legislației în vigoare atrage sancțiunea contravențională a operatorului economic, de către agenții constatatori cât și retragerea avizului de către emitent.

Salubritatea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi duce la retragerea  Avizului eliberat de către autoritatea locală a Municipiului Lugoj.

Cedarea dreptului de folosință a amplasamentului ocupat în Piața I.C. Drăgan de către un locatar al municipiului Lugoj unui locatar cu domiciliul extraurban, duce la retragerea Avizului cât și la sancționarea contravențională a faptei.

Comercianții trebuie să respecte toate celelalte prevederi legale, naționale și locale,  pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS COV 2.
Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția venituri, Biroul autorizare activități comerciale, Compartimentul autorizare servicii transport local.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 22 martie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 28 martie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență: ingineria transporturilor, drept sau științe administrative;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este cazul.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 18 februarie 2022 – 09 martie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Loredana Dărăbanț, Șef birou.

Data afișării: 18 februarie 2022.

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor că, începând cu data de 1 martie 2022 cererile pentru eliberarea actelor de identitate la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Municipiului Lugoj (SPCLEP) se vor depune EXCLUSIV în baza programării prealabile prin telefon.

Preluarea solicitărilor de programare se va face zilnic, de luni până vineri între orele  8.00 – 12.00, la telefon 0256 352.516, cu maximum 30 de zile înainte de data solicitată.

Prin acest demers municipalitatea intenționează să elimine perioadele lungi de așteptare în fața sediului SPCLEP și a aglomerările de persoane care contravin reglementărilor legale din perioada stării de alertă.Primăria Municipiului Lugoj anunță cetățenii că, în perioada 8-18 februarie 2022, activitățile cu publicul se vor desfășura doar prin:

 • Biroul Relații cu Publicul;
 • Direcția Impozite și Taxe;
 • Direcția de Asistență Socială Comunitară (D.A.S.C.).

Din cauza numărului mare de angajați infectați cu virusul SARS-CoV-2, toate celelalte activități cu publicul desfășurate până în prezent la nivelul instituției se suspendă.

Vă mulțumim pentru înțelegere!Primăria Municipiului Lugoj anunță cetățenii că în următoarele două săptămâni (în perioada 1-11 februarie 2022) desfășoară prin intermediul Poliției Locale o campanie de identificare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public în vederea aplicării măsurilor de rigoare impuse de lege în acest sens.

Rugăm cetățenii să ne sprijine în acest demers și să semnaleze cazurile de mașini abandonate pe domeniul public pe care le cunosc la:

 • Telefon: 0256 353 324 / 0800 801 000 apel gratuit
 • E-mail: polloclugoj@gmail.com

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința  cetățenilor  că  în perioada 01-10 februarie 2022, Compartimentul Încasări – Casierie  din cadrul Direcției Venituri va funcționa după următorul program:

Luni, Marți, Joi,Vineri: 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00

 Miercuri: 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00, 16.30 – 18.00

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția venituri, Compartimentul încasări-casierie.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 22 februarie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 28 februarie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor solicitate în vederea exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 21 ianuarie 2022 – 09 februarie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 21 ianuarie 2022.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția venituri, Biroul executare silită.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 22 februarie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 25 februarie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice;
 •  minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 21 ianuarie 2022 – 09 februarie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 21 ianuarie 2022.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef serviciu, grad II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția buget-cheltuieli, Serviciul financiar-contabil.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de conducere vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 15 februarie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 21 februarie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe economice și studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153, alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 •  minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 14 ianuarie 2022 – 02 februarie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 14 ianuarie 2022.

Primăria Municipiului Lugoj, informează  cetățenii  că,  în perioada 6 – 27 ianuarie 2022, în zilele de marți și joi, organizează o acțiune de colectare a brazilor de Crăciun.

Persoanele care locuiesc la bloc trebuie să depoziteze arborii uscați lângă tomberoanele de colectare a deșeurilor. Locuitorii de la case vor scoate brazii în fața imobilului în care locuiesc.

Primăria Lugoj face un apel la cetățeni ca după data de 27.01.2022, când se încheie această acțiune, să nu mai depoziteze brazi pe domeniul public.