Anunțuri Primăria Lugoj 2021

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe perioada lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică după cum urmează:

 • Miercuri, 3 noiembrie 2021, între orele 09.30-17.30: la consumatorul Șeroni Trans.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția buget-cheltuieli, după cum urmează:

 • o funcție de Inspector, clasa I, grad profesional principal, la Biroul buget, execuție bugetară;
 • o funcție de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Biroul financiar contabil.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • I din O.U.G nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 03 decembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 10 decembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura științe economice;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 28 octombrie –  16 noiembrie 2021  inclusiv.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 28 octombrie 2021.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția buget-cheltuieli, Compartiment evidența patrimoniului, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • I din O.U.G nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 03 decembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 14 decembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura științe economice;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 28 octombrie –  16 noiembrie 2021  inclusiv.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj,   Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 28 octombrie 2021.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 (trei) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția buget-cheltuieli, Compartimentul salarizare, de:

 • Consilier, clasa I, grad profesional superior;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • I din O.U.G nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 03 decembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 08 decembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura științe economice;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 27 octombrie –  15 noiembrie 2021  inclusiv.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj,   Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 27 octombrie 2021.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția administrație publică locală, Biroul relații cu publicul.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
 • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 18 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 23 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de studii de specialitate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 15 octombrie 2021 – 03 noiembrie 2021 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 15 octombrie 2021.

 

Programul de lucru cu publicul al Compartimentului de Evidenţă a Persoanelor din Cadrul Serviciului Public Comunitar Local Pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj

Preluare acte pentru cărţi de identitate:

 • Luni: 8.30 –13.00
 • Marți: 8.30 –13.00
 • Miercuri: 13.00 –18.30
 • Joi: 8.30 –13.00
 • Vineri: 13.00 –16.30 (preluări teren, camera mobilă)

IMPORTANT: Preluarea actelor pentru cărți de identitate se va efectua în zilele de luni, miercuri și joi DOAR în baza programărilor telefonice stabilite cu maxim 30 de zile înainte de data solicitată, la numărul de telefon 0256/352516.

Eliberări acte:

 • Luni: 13.00 – 16.30
 • Marți: 13.00 – 16.30
 • Miercuri: 8.30 – 13.00
 • Joi: 13.00 – 16.30
 • Vineri: 8.30 – 13.00

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că începând de luni, 18 octombrie pot începe demersurile în vederea obținerii ajutorului pentru incălzirea locuinței  și a suplimentului pentru energie.

La sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară, situat în Lugoj – piața Victoriei nr. 4 – parterul Primăriei Lugoj, se vor distribui formularele de cerere – declarație, precum și formularul ce cuprinde actele doveditoare privind componența familiei, actele doveditoare privind veniturile acesteia, precum și actele doveditoare privind situația locativă în vederea  obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2021 – 2022 (1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022), precum și a suplimentului pentru energie.

Formularele de cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea subvenției la încălzire, lista cu documentele ce trebuiesc anexate formularului, tranșele ajutoarelor de încălzire, precum și lista bunurilor ce conduc la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pot fi descărcate de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj: www.dasclugoj.ro

Cererile completate, însoțite de actele doveditoare se pot depune la sediul D.A.S.C. Lugoj în zilele de luni, marți , miercuri și vineri între orele 8.00 – 16.00 și joi între orele 8.00 – 18.00.

Având în vedere starea de alertă în vigoare și faptul că în municipiul Lugoj rata de infectare este în continua creștere, cetățenii sunt rugați, să se programeze telefonic în vederea ridicării formularului/ depunerii cererii și actelor doveditoare la numărul de telefon  0760.240.351.

În vederea obținerii ajutorului la încălzire pentru toată perioada sezonului rece, cererile și actele doveditoare pot fi depuse până în data de 20 NOIEMBRIE 2021!!!  Toate persoanele care beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pot beneficia și de SUPLIMENTUL pentru ENERGIE!!!

Informații și lămuriri suplimentare privind ajutorul pentru incălzirea locuinței  și suplimentul pentru energie se pot obține la numărul de telefon 0760.240.351.

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef birou, clasa I, gradul II, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția tehnică, Biroul investiții.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
 • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de conducere vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 18 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 24 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de studii de specialitate:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științe inginerești și studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 13 octombrie 2021 – 01 noiembrie 2021 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 13 octombrie 2021

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția tehnică, Biroul investiții, de:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal – 1 post
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent – 1 post

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

 • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
 • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 16 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 22 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de studii de specialitate:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie electrică, inginerie mecanică sau arhitectură;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional superior;

 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional principal;

 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional asistent;

 • Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 13 octombrie 2021 – 01 noiembrie 2021 inclusiv.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 13 octombrie 2021.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef birou, clasa I, gradul II, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția administrație publică locală, Biroul agricol, cadastru.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

  • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de conducere vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 15 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 18 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de studii de specialitate:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică și studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 • -cerințe specifice: certificat de autorizare în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria A sau categoria B, obținut conform prevederilor Ordinului nr.107/2010 al A.N.C.P.I.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 12 octombrie 2021 – 01 noiembrie 2021 inclusiv.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 12 octombrie 2021.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent și Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția administrație publică locală, Biroul agricol, cadastru.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

  • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 12 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 17 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de studii de specialitate:

  Pentru Consilier, clasa I, grad profesional asistent:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

  Pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este cazul;

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 12 octombrie 2021 – 01 noiembrie 2021 inclusiv.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 12 octombrie 2021.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția tehnică, Compartimentul licitații și achiziții publice, după cum urmează:

  • Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior;
  • Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

  • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

  Durata normală a timpului de lucru pentru cele 2 (două) funcții publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 09 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 15 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de participare la concurs:

  Pentru Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științe juridice sau științe economice;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

  Pentru Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – nu este cazul;

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 08 octombrie –  27 octombrie 2021  inclusiv.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj,   Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 08 octombrie 2021.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția administrație publică locală, Biroul juridic.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

  • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 10 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 16 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • condiții specifice de studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura ,,științe juridice”, domeniul ,,drept”;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 08 octombrie –  27 octombrie 2021  inclusiv.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 08 octombrie 2021.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția administrație publică locală, Serviciul relații cu consiliul local, Compartiment acte administrative, după cum urmează:

  • Inspector, clasa I, grad profesional asistent;
  • Inspector, clasa I, grad profesional debutant.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

  • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

  Durata normală a timpului de lucru pentru cele 2 (două) funcții publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 08 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 12 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de participare la concurs:

  Pentru Inspector, clasa I, grad profesional asistent:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

  Pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – nu este cazul;

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 07 octombrie –  26 octombrie 2021  inclusiv.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj,   Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 07 octombrie 2021.

  ANUNȚ

  privind concursul de proiecte de management pentru funcția de Director
  al Școlii de Arte „Remus Tașcău”

  Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, concurs de proiecte de management pentru funcția de Director al Școlii de Arte „Remus Tașcău”, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

  Condiții de participare la concurs:

  1. a) are cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
  2. b) are capacitate deplină de exercițiu;
  3. c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

  – domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – filologie, domeniul de licență – limbă și literatură;

  – domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – studii culturale, domeniul de licență – studii culturale;

  – domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – arte,  domeniul de licență – arte vizuale, teatru și artele spectacolului;

  1. d) are experiență în specialitatea studiilor menționate la lit. c), de minimum 3 ani;
  2. e) are experiență în domeniul activității manageriale sau specializări în domeniul managementului;
  3. f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
  4. g) nu a suferit condamnări penale pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  5. h) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  6. i) are cunoștințe de operare PC.

  Calendarul concursului:

  07 octombrie 2021 – aducerea la cunoștința publică a anunțului de concurs, respectiv: condițiile de participare, caietul de obiective, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă, actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs, bibliografia, informații privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune înțelegeri a cerințelor concursului;

  28 octombrie 2021 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management, de către candidați;

  29 octombrie – 02 noiembrie 2021– selecția dosarelor;

  03-15 noiembrie 2021 – analizarea de către comisia de concurs a proiectelor de management – prima etapă a concursului;

  16 noiembrie 2021 – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a rezultatului obținut la prima etapă, și afișarea acestuia sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură;

  17-19 noiembrie 2021 – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă a concursului;

  22 noiembrie 2021 – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a rezultatului concursului, și afișarea acestuia sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură;

  23-29 noiembrie 2021 – interval de timp pentru depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului;

  02-06 decembrie 2021 – interval de timp pentru soluționarea contestațiilor;

  07 decembrie 2021 – aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public, prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

  Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  1. Cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact, telefon mobil și adresă de e-mail;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Curriculum vitae – model european;
  4. Copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  5. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  6. Cazierul judiciar;
  7. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);
  8. Declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
  9. Declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – b) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;
  10. Proiectul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective, în format scris și în format electronic, cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului ( fără a se menționa numele și prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suport electronic sau în proprietățile fișierului electronic).

  Proiectul de management este limitat la un număr de 25 pagini + anexe (în format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spațierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând și 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază și dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management.

  Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  Dosarele de concurs și proiectele de management se depun, la sediul Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, până la data de 28 octombrie 2021 – ora 1500, la Biroul Resurse Umane – etaj 2, camera 207.

  BIBLIOGRAFIE:

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
  • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

  completările ulterioare;

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 600/2018  pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
  • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru funcția de Director al Școlii de Arte „Remus Tașcău”, se află postat pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj www.primarialugoj.ro și pe site-ul Școlii de Arte „Remus Tașcău” Lugoj.

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, la Biroul Relații cu Publicul sau la Biroul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, tel. 0256/352240 int.210 sau tel.0256/352131.

  Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Muncitor calificat – constructor structuri/zidar, treapta I, – 1 post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția urbanism patrimoniu, Serviciul administrare și întreținere a domeniului public, Formația de lucru.

  CONDIȚII DE PARTICIPARE :

  1. a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  1. b) condiţii specifice de participare la concurs:
  • absolvent studii medii sau generale;
  • curs calificare constructor structuri/zidar;

  • vechime în muncă/specialitatea necesară: – 9 ani

  CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

  Proba practică se va desfăşura în data de  25.10.2021, ora 1100, iar interviul se va susține în data de 29.10.2021 ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Biroul Relații cu publicul până la data de 20.10.2021, inclusiv.

  Tematica probei practice și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri.

        Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

  Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Paznic – 1 post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția Poliția Locală, Birou ordine publică și pază obiective, Compartiment pază obiective.

  CONDIȚII DE PARTICIPARE :

  1. a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  1. b) condiţii specifice de participare la concurs:
  • studii generale sau studii liceale, studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • atestat pază și ordine/agent de securitate;

 • vechime în muncă/specialitatea necesară: – 6 luni

 • CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

  Proba scrisă se va desfăşura în data de  27.10.2021, ora 1100, iar interviul se va susține în data de 02.11.2021 ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Biroul Relații cu publicul până la data de 19.10.2021, inclusiv.

  Bibliografia și tematica probei scrise și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri.

        Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Director executiv, clasa I, grad II, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția venituri.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

  • II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  • V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de conducere vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 04 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 11 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de studii de specialitate:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științe economice și studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153, alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

  –  minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 05 octombrie 2021 – 25 octombrie 2021 inclusiv.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 05 octombrie 2021.

  Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2021, între orele 20.00 – 05.00 se vor desfășura lucrări de intervenție la Uzina de apă nr.2.

  Pe perioada intervenției presiunea în rețeaua de apă potabilă va fi redusă pe întreg teritoriul orașului, fiind posibil ca la etajele superioare ale clădirilor să nu ajungă apa.

  Rugăm toți utilizatorii afectați de această lucrare să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va avea loc intervenția.

  Ne cerem scuze pentru disconfortul creat cetățenilor, pe care îi asigurăm că echipa de intervenție va face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor la timp și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția urbanism patrimoniu, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 02 noiembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 08 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • condiții specifice de studii de specialitate: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, în unul din domeniul: arhitectură, urbanism sau construcții.
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 • Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 01 octombrie –  20 octombrie 2021 inclusiv.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 01 octombrie.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția urbanism patrimoniu, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat, se va desfășura în data de 28 octombrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 04 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • condiții specifice de studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniul: arhitectură, urbanism sau construcții;
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 • Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 29 septembrie –  18 octombrie 2021 inclusiv.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector.

  Data afișării: 29 septembrie.

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția administrație publică locală, Biroul relații cu publicul, după cum urmează:

  • Inspector, clasa I, grad profesional asistent – 1 post;
  • Inspector, clasa I, grad profesional debutant – 1 post.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

  Durata normală a timpului de lucru pentru cele 2 (două) funcții publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, se va desfășura în data de 28 octombrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 03 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

  Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de participare la concurs:

  Pentru Inspector, clasa I, grad profesional asistent:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu.

 • Pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – nu este cazul;

 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu.

 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 29 septembrie – 18 octombrie 2021 inclusiv.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj,   Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector debutant.

  Data afișării: 29 septembrie 2021.